Helsingfors Svenska

Sijainti:
-, 00100, Helsingfors

Helsingfors Svenska Avdelning

FRK Helsingfors Södra började sin verksamhet 25.2.1960. År 1990 ändrades namnet till sitt nuvarande. I avdelningen fungerar Första Hjälpen, Räddningshundgruppen samt Vänverksamheten. Trots sitt namn är avdelningen numera tvåspråkig. Endast Vänverksamheten är helt svenskspråkig.

SPR Helsingfors Södra aloitti toimintansa 25.2.1960. Vuonna 1990 nimi muutettiin nykyiseen muotoonsa. Osastossa toimii Ensiapuryhmä, Pelastuskoiraryhmä sekä Ystäväpalvelu. Nimestään huolimatta osasto on nykyään kaksikielinen. Ainoastaan ystäväpalvelu toimii vain ruotsinkielellä.

Uutiset

Vårmötet hålls 14.4.2021 klockan 18:00 Plats: Via Teams, eller vid behov på Sanduddsgatan 7, Helsingfors. Under mötet går vi igenom verksamhetsberättelsen och bokslutet för år 2020. Mötet är för medlemmar och vill man ha Teams länken kan man kontakta emil.ehnstrom@gmail.com

Tapahtumat

Ei tapahtumia juuri nyt.

Foorumikirjoitukset

Ei foorumikirjoituksia juuri nyt.