Röda Kors verksamhet i Solf 2017

Årets TEMA: Att hjälpa ger glädje

Första hjälp utbildning för småbarnsföräldrar

Första hjälp uppdateringskurs

Läger för barn

Läger för ungdomar

Hungerdagsinsamlingen

Korsholms Lucia, medarrangör

Jul i sinnet

Vi säljer även adresser bland annat vid Solf blomsterhandel Florina