Styrelsen

Ordförande        Nedergård, Marice    marice.nedergard@netikka.fi   tel: 050-3504411

Viceordförande  Eklöf, Nina                 nina.eklof@live.com               

Sekreterare       Rosenlöf, Charlotta    rosenlof.charlotta@gmail.com  

Kassör               Tallgård, Inger            inger.tallgard@gmail.com        

Övriga styrelsemedlemmar:

berg, Ida

Beukelman, Ebba-Stina                       

Härtull, Kristina

Silfver, Josefine