Styrelsen

Ordförande        Berg, Ida                    ida.berg@abo.fi                       tel: 041-435 8200

Viceordförande  Eklöf, Nina                 nina.eklof@live.com                tel: 041-432 5238

Sekreterare       Nedergård, Marice     marice.nedergard@netikka.fi  tel: 050-350 4411

Kassör               Tallgård, Inger            inger.tallgard@gmail.com        tel: 040-508 2044

Övriga styrelsemedlemmar:

Nabb-Vornanen, Susann                     susann.nabb@gmail.com         tel: 050-582 2851

Beukelman, Ebba-Stina                       es.beukelman@gmail.com       tel: 040-552 2597

Sjöberg, Monica                                                                                     tel: 040-548 1052