Avdelningens aktiviteter

Finlands Röda Kors uppgift är att lindra mänsklig nöd och trygga hjälp åt behövande både på nationell och internationell nivå.

FRK avdelningen i Solf försöker på bästa sätt fullfölja Röda Korsets verksamhetsprinciper dvs. humanitet, opartiskhet, neutralitet, självständighet, enhet och universalitet.

Det frivilliga arbetet i avdelningarna utgör grunden för allt Röda Korset arbete.

Förutom stadgenliga möten deltar vi i mån av möjligheter i jippon som anordnas i Solf, såsom tex. Julöppningen. Vår största årliga satsning är Hungerdagsinsamlingen där alla insamlade medel oavkortade går till Katastroffonden.

Deltar i samarbetet med övriga Röda Kors avdelningar i Korsholm gällande barn- och ungdomsläger samt ordnande av Korsholms Lucia.

 

Kors avdelningarKltar i sakkk