Ystävätoiminta

Joonas Brandt - Punainen Risti, aineistopankki
Kuvaaja: Joonas Brandt - Punainen Risti, aineistopankki

Vapaaehtoisystävät Loimaan seudulla antaa omaa aikaansa sitä tarviseville. 

Ystävät ovat tavallisia ihmisiä, jotka vapaaehtoisesti ja palkatta haluavat auttaa toista ihmistä, olla iloksi ja hyödyksi muille. Ystävä kulkee rinnalla, tukee, kuuntelee ja keskustelee. Yhdessäölohetkiin voi kuulua pientä avustamista, kuten kaupassa käyntiä tai voidaan vain ulkoilla yhdessä.

Toimintaan voi tulla mukaan kuka tahansa, ainoastaan sinun pitää käydä Punaisen Ristin Ystäväkurssi ennen ystäväksi ryhtymistä.  

Toiminnassa mukana olevilla on vaitiolovelvollisuus!

Lisätietoa Ystävätoiminnasta https://rednet.punainenristi.fi/ystavatoiminta 

Jos olet kiinnostunut ryhtyä ystäväksi tai olet ystävän tarpeessa, ota yhteyttä

Päiväpirtille 0400 919541 tai email loimaa@osasto.punainenristi.fi.