Skydd 2022 - på Svenska

Den riksomfattande beredskapsövningen ordnas 6–7 maj 2022.

Finlands Röda Kors upprätthåller sin hjälpberedskap med hjälp av beredskapsplanering, utbildning och aktiva övningar. Vart tredje år ordnas en riksomfattande beredskapsövning som hela organisationen deltar i. Ett av huvudmålen i verksamhetsstrategin är att “Hjälpen finns nära”. Vi vill vara en snabb och pålitlig hjälpare överallt i Finland när något överraskande inträffar.

Temat för nästa riksomfattande beredskapsövning är verksamhet vid evakueringssituationer och det ordnas under Rödakorsveckan 6–7 maj 2022. Situationen som övas kan till exempel var i anknytning till en brand, vattentrafikolycka, översvämning, spridning av ett farligt ämne eller invandring i stor omfattning. Evakuering är en hjälpsituation där ett stort antal människor behöver hjälp snabbt. Evakuering är en av de mest typiska situationerna där myndigheterna ber om hjälp av Röda Korset. Övningen består av lokala övningar ordnade av Röda Korsets avdelningar och regionala övningar anordnade av distrikten. Det ordnas både praktiska övningar och bordspelsövningar med beaktande av hälsosäkerhetsanvisningar. Centralbyrån svarar för koordineringen av övningen och verksamheten i lägescentralen.

Den två dagar låga övningen börjar på fredag och fortsätter till lördag. Övningen kan förverkligas den ena dagen eller båda dagarna. Alla nya och tidigare frivilliga i avdelningarna behövs i övningen. De som redan har mer erfarenhet av beredskap kan öva sätt att leda och upprätthålla lägesbilden. Dessutom behövs också frivilliga som till exempel kan koka kaffe och dela ut mat, fylla i registreringsblanketter, ta hand om godstransporter eller bara prata med de hjälpbehövande. Det är alltså uppgifter som alla klarar av efter lite inskolning. Alla avdelningens frivilliga (och ibland även grannavdelningens eller frivilliga från en annan organisation) behövs i flera hjälpsituationer. I synnerhet omfattande eller långvariga hjälpsituationer är sådana att hjälpandet inte lyckas enbart med alarmgruppens krafter.

Det lönar sig för de som planerar övningen att tänka på att den största nyttan av beredskapsövningen får man i själva verket före och efter de egentliga övningsdagarna. En omsorgsfull planering av beredskapsövningen till exempel i anslutning till attavtala om samarbete med organisationsnätverket eller myndigheter, uppdatering av beredskapsplaner och utbildning av frivilliga hjälper förutom att förbereda övningen även att stärka avdelningens hjälpberedskap för verkliga situationer. Likaså är det bra att efter övningen stanna upp och fundera på vad som gick bra, vilka avdelningens styrkor var och vad man borde utveckla under följande år.

I menyn till vänster finns viktig information för avdelningarnas frivilliga som stöd för planering av övningen. Webbsidorna kompletteras när planeringen framskrider.

  • Under avsnittet planering av övningen finns hela övningsplanen för övningen Skydd 2022, övningens mål, anvisningar och tips för planering av övningen. Två övningsmodeller läggs till 28 februari som avdelningarna kan använda om de vill för att genomföra övningen.
  • Under avsnittet utbildning finns webbinarier som är öppna för alla och en lista över utbildningar i anslutning till övningen där man lär sig nyttiga kunskaper med tanke på evakueringsövningen.
  • Under avsnittet kommunikation finns en powerpointpresentation för att berätta om övningen för avdelningens frivilliga och en powerpointpresentation för att berätta om övningen för eventuella samarbetspartner samt Skydd 2022 logon. Kommunikationsmaterial läggs till på webbplatsen 28 februari och det kan användas för att marknadsföra övningen för avdelningarna. Den 1 april publiceras kommunikationsmaterial som kan användas för kommunikation till allmänheten under övningen.
  • Under nyheter finns alla nyhetsbrev som skickats till avdelningarnas nyckelfrivilliga.

Är du en ny frivillig och vill medverka i beredskapsövningen? Fint! Många avdelningar rekryterar frivilliga till övningen och ”personer som ska hjälpas” Genom Oma Röda Korset. Du kan även direkt kontakta egen avdelning eller eget distrikt och fråga hur du kan medverka i övningen. Välkommen med för att genomföra årets finaste och största övning!