Pärjätään yhdessä -kehittämishanke 2016 - 2019

PÄRJÄTÄÄN YHDESSÄ -KEHITTÄMISHANKE

Pärjätään yhdessä -hanke aktivoi ihmisiä oman lähiyhteisönsä hyvinvoinnin ja turvallisuuden vahvistamiseen ja vapaaehtoistoimintaan. Hanke toi sosiaali- ja terveysjärjestöt yhteen parantamaan arjen turvallisuutta ja varautumaan mahdollisiin onnettomuus- ja häiriötilanteisiin. Hanke loi yhteisen auttamisjärjestelmän viranomaisten tueksi paikallisesti hankepaikkakunnilla. Valtakunnallisesti hanke nosti esiin sote-järjestöjen potentiaalin viranomaisten tukena ja kehitti kolmannen sektorin roolia resilienssin edistämisessä.

Hankkeen keskeisimpänä yhteistyökumppanina ja kohderyhmänä olivat kunnat, erityisesti kuntien sosiaali- ja terveystoimi. Muut järjestöt, yhdistykset ja paikalliset asukkaat olivat myös hankkeessa kehitetyn toimintatavan kannalta välttämätön ja elintärkeä kumppani. Kohderyhminä olivat myös Punaisen Ristin piirit ja osastot, niiden vapaaehtoiset toimijat ja työntekijät. Hanke toi uutta osaamista erityisesti verkostotyöhön ja kriisiauttamisvalmiuden kehittämiseen järjestöyhteistyössä.

Hanke oli valtakunnallinen, Punaisen Ristin keskustoimiston koordinoima kolmevuotinen STEA-rahoitteinen kehittämishanke. Hanketta koordinoi aluksi Marko Korhonen ja viimeiset 1,5 vuotta Janne Leskinen. Se pilotoitiin Satakunnan ja Lapin piirin alueilla. Satakunnassa hanketta veti Mia Vettenranta ja Lapissa Veli-Matti Ahtiainen. Molemmista piireistä hankkeeseen osallistui 3,5 vuoden aikana 16 paikallista Punaisen Ristin osastoa ja kuntaa, sekä valtava joukko paikallisia yhdistyksiä. Lisäksi mallia testattiin ja levitettiin myöhemmässä vaiheessa myös muiden piirien alueelle. Hanke toteutettiin yhteistyössä valtakunnallisten, alueellisten ja paikallisten järjestökumppaneiden kanssa. 

Hankkeessa on kuvattu toiminnan tueksi kolme videota. Ensimmäinen vuonna 2016 Lapissa kuvattu video kertoo arjen turvallisuuden haasteista ja esittelee erilaisia tapoja, joilla järjestöt ja kansalaiset voivat olla tukemassa oman yhteisönsä turvallisuutta. Videon voit katsoa tästä linkistä.

Kesällä 2018 Satakunnassa kuvattiin hankeen tuloksia ja toimintamalleja esittelevä video, jonka voit katsoa tästä linkistä. 

Hankkeen kolmas video on "Yhteistyön opas", jonka tarkoituksena on neuvoa turvallisuutta edistävässä järjestöyhteistyössä niin SPR:n, kuin muidenkin järjestöjen toimijoita. Yhteistyön opas löytyy tästä linkistä. 

Lisäksi alta löydät hankkeen opit koottuna kätevään esitteseen (tiedostonimi: SPR_Pärjätään yhdessä_172x250_low.pdf), hankkeen powerpoint esityksiä ja selkokieliset ensiapuohjeet suomeksi ja ruotsiksi, sekä muuta resilienssiin ja Punaiseen Ristiin liittyvää materiaalia.

Hankkeen Facebook -sivut löytyvät tästä linkistä. Hankeen Facebook -sivuilla on runsaasti hyvää materiaalia ja sieltä voit tutkia hankkeen kuulumisia.

Hankeeseen liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä SPR:n Kotimaan valmiusyksikköön.: