SUOJA 2022 Evakuointiharjoitus

Kati Pulska
Kuvaaja: Kati Pulska
"Evakuointikeskus"
Tero Harju
Kuvaaja: Tero Harju
"Ensiapupiste"
Tero Harju
Kuvaaja: Tero Harju
"Evakuoinnin aiheuttanut tulipalo"

Suomen Punainen Risti järjestää joka kolmas vuosi valtakunnallisen valmiusharjoituksen ja toukokuussa 2022 järjestettiin SUOJA 2022 harjoitus, jonka aiheena oli evakuointi. Harjoitus järjestettiin la 7.5.2022 Raahessa yhteistyössä SPR paikallisosastojen ja viranomaisten kanssa. Evakuointi on yksi tyypillisimmistä tilanteista, johon viranomaiset pyytävät Punaisen Ristin apua. Evakuointi on auttamistilanne, jossa suuri määrä ihmisiä tarvitsee apua nopeasti. Auttamistilanne voi syntyä esimerkiksi suuren tulipalon, tulvan, ympäristöön leviävän vaarallisen aineen tai muun suuronnettomuuden tai poikkeustilanteen vuoksi. Tilanteesta riippumatta toiminta evakuointitilanteessa on hyvin samankaltaista. Ihmiset pitää saada rekisteröityä, ensihuolto pitää järjestää ja heille pitää pystyä tarjoamaan suojaa, ruokaa ja vettä. Tässä harjoituksessa kerrostalossa syttyneen tulipalon seurauksena viranomainen pyysi vapaaehtoisia perustamaan johtopaikan sekä evakuointikeskuksen. Harjoitukseen osallistui noin 40 henkilöä ja pääsimme harjoittelemaan johtopaikan toimintaa, evakuointia, ensiapua, henkistä tukea, EEC-telttojen kasausta, muonitusta, kadonneen henkilön etsintää, viestintää sekä yhteistyötä pelastus- ja sosiaaliviranomaisten kanssa.