EU-Ruokajako

Tero Harju
Kuvaaja: Tero Harju
"EU ruoka-avun jakoa huhtikuussa 2021"

Huhtikuussa 2021 SPR Raahen osasto osallistui jälleen EU:n ruoka-avun jakamiseen Raahessa. Ruoka-avun taustalla on vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahasto (FEAD), Suomessa toimintaa organisoi Ruokavirasto ja käytännön järjestelyistä vastaavat lukuisat paikallistason yhdistykset ja seurakunnat ympäri Suomen.

Tavoitteena on keskittyä lieventämään vähävaraisempien ihmisten ruuan puutetta matalalla kynnyksellä. Osastomme vapaaehtoiset organisoivat ruoka-avun, purkivat saapuneen kuorman (yli 1000 kg elintarvikkeita), pussittivat elintarvikkeet ja suorittivat jaon kahtena eri ajankohtana.

EU:n ruoka-apu tässä muodossa on päättymässä vuoden 2021 loppuun mennessä. Toiveena ja tavoitteena on kuitenkin, että ruoka-apu jatkuu myös tulevina vuosina, koska sillä on selkeästi tarvetta. SPR Raahen osaston tavoitteena on myös kehittää ruoka-avun jakamista omalta osaltaan, jotta apu saadaan välitettyä sitä tarvitseville mahdollisimman joustavasti ja helposti.