Ensiaputoiminta

Elina Männistö
Kuvaaja: Elina Männistö
"Ensiapuryhmäläiset saivat päivystysvarusteita Varsinais-Suomen piiristä"
Armi-Tuulikki Kraappa
Kuvaaja: Armi-Tuulikki Kraappa
"Ohjelmapäällikkö Minna Rautanen ja ensiapukouluttaja ETK Elina Männistö"

Päivystävä ensiapuryhmä Vakka-Suomeen koulutus on käynnissä.
7 kurssilaista opiskelee verkon kautta etätunneilla ja loppukeväästä
lähijaksolla.
Kurssi saadaan päätökseen kesään mennessä.
Ryhmässä on 1 Laitilasta, 4 Pyhärannasta ja 2 Uudestakaupungista.

Varsinais-Suomen piirin ohjelmapäällikkö Minna Rautanen toi meille päivystysvarusteet.