Ensiapuryhmän koulutusohjelma

Ensiapuryhmäläisen minimivaatimus ensiavullisesti on EA2 – kurssin (ensiavun jatko-kurssi) hyväksytysti suorittaminen ja siitä voimassaoleva todistus. Tästä eteenpäin saa tarpeellista jatkokoulutusta ja kokemusta tietenkin toimimalla aktiivisesti ensiapuryhmässä ja osallistumalla järjestettäviin lisäkoulutuksiin oman mielenkiinnon ja suuntautumisen mukaan.

Ensiapupäivystyksissä toimivalle ryhmäläiselle ovat tarpeen seuraavat koulutukset, jotta päivystystilanteessa toimimista varten on mahdollisimman hyvät toimintaedellytykset:

  • SPR:n päivystysensiapukurssi  18 tuntia

Sisältö: päivystystoimintaa koskeva järjestön ohjeistus sekä harjoitellaan päivystystilanteita

  • Alkusammutuskurssi   2 tuntia

Sisältö: alkusammutuksen perusasiat teoriassa ja harjoitustilanteita, lyhyt oppimäärä.

  • Päivystysauton käyttökurssi 2 tuntia

Sisältö: oppia tuntemaan osaston päivystyspalveluauto ja sen varusteeet

  • Punaisen Ristin peruskurssi 4 tuntia

Sisältö: Punainen Risti tutuksi, järjestön säännöt ja perustoiminta

  • Henkisen tuen peruskurssi  16 tuntia

Sisältö: perusasiat henkisestä tuesta ja sen tarjoamisesta loukkaantuneelle 

 

Punaisen Ristin valmiustoiminta/ ensiapuryhmäläiset

Punaisen Ristin valmiustoiminnalla varaudutaan ennalta suunnitellusti oikea-aikaiseen ja tehokkaaseen toimintaan onnettomuuksien ja erityistilanteiden ennaltaehkäisemiseksi, niiden vaikutusten lieventämiseksi ja seurauksista selviämiseksi. Punaisen Ristin valmiustoiminta täydentää viranomaisvalmiutta.

Käytännössä lähes kaikki SPR:n toiminnat ovat osa järjestön auttamisvalmiutta ja varautumista; mm. avustustoiminta kotimaassa ja ulkomailla, ensiaputoiminta, ystävätoiminta, henkisen tuen järjestelyt, Vapaaehtoisen pelastuspalvelun (Vapepa) koordinointi, sosiaalipalvelutoiminta, viranomaisten avustaminen pakolaisten vastaanottamisessa, keräystoiminta. Varautuminen kirjataan eri järjestötasoilla valmiussuunnitelmiksi. Koulutuksella luodaan pohjaa toimintavalmiudelle.

Valmiuskoulutus

  • Etsintäkurssi  16 tuntia

Sisältö : teoria eri etsintämenetelmistä ja harjoituksia

  • Vapaaehtoisen pelastuspalvelun peruskurssi

Sisältö: perusasiat Vapepasta, miten ja milloin viranomaiset voivat käyttää vapaaehtoisia

Vapepan toimintaan liittyvät läheisesti myös ensihuoltokurssi ja muonituskurssi.

Lisätietoja kursseista saa Vapepan sivuilta, paikallistoimikunnan puheenjohtajalta ja oman piirin valmiuspäälliköltä.