Historia

SPR:n Luopioisten osasto täyttää 60 vuotta

Suomen Punaisen Ristin Luopioisten osasto on täyttänyt 60 vuotta 19.11.2010. Saman kunnioitettavan iän on saavuttanut tai saavuttaa tänä syksynä moni muukin SPR:n osasto, sillä vuonna 1950 niitä perustettiin useita. Syynä oli se, että samaisena vuonna Punainen Risti erkani Mannerheimin Lastensuojeluliitosta, jonka kanssa se oli 1920-luvun puolivälistä lähtien toiminut eräänlaisessa symbioosissa. SPR halusi kasvaa kansalaisjärjestönä ja Veripalvelun aloittaminenkin edellytti siltä tehokkaasti toimivaa omaa paikallisverkostoa. 1950 tehtiin sääntöuudistus, jonka yhtenä tavoitteena oli saada oma paikallisosasto jokaiseen Suomen kuntaan. Alkuvauhti olikin hurja: 1953 osastoja oli 548 ja jäseniä oli jo yli 100 000. Tämä mahdollisti jäsenhankinnan, järjestön toiminnan ja varainkeruun ulottamisen koko maahan. 1950-luvulla Punaisen Ristin pääteemoja olivat mm. avun ja ystävien saaminen vanhuksille, nuorisotoiminta, johon kuului mm. uimaopetus sekä uusien ensiapuryhmien perustaminen.

Luopioisissa Punaisen Ristin perustava kokous pidettiin terveystalolla 19.11.1950. Läsnä olivat toiminnanjohtaja V.Puutanen, joka oli siis mukana SPR:n edustajana, rovasti ja rva T.Miettinen, tohtori E.Toivio, nimismies ja rouva R.Vihervuori, terveyssisar I.-K.Keltamäki ja terveyssisar K.Holmström. Tilaisuudessa keskusteltiin SPR:n tulevista työmuodoista eli terveydenhoitotyön valistamisesta, syöpä- ja reumasairauksien vastustamisesta, tuberkuloosityöstä sekä vanhustenhuollosta. Luopioisten osaston ensimmäisenä puheenjohtajana toimi Elias Toivio, varapuheenjohtajana Toivo Miettinen ja sihteerinä Katri Holmström. Lisäksi hallitukseen kuuluivat Reino Vihervuori, Toivo Rekolainen, Oiva Rantanen, August Hyöki, Hilkka Tyrni, Elsa Seppälä, Valve Päivärinta ja Ilta-Kaarina Keltamäki. Tilintarkastajiksi valittiin Lyydia Heikkilä ja Elli Salonen sekä heidän varalleen Toivo Bärling ja Aili Päivärinta.

 

Osaston 1950-luvun toiminnasta mainittakoon esim. Puutikkalassa ( 25 osanottajaa ) ja Padankoskella ( 18 osanottajaa ) 1953  pidetyt kotisairaanhoitokurssit. Osastolla oli myös useassa kylässä sairaanhoitovälineiden lainausvarastoja. Addresseja osasto myytiin jo tuolloin, ja 50-luvun toimintamuotoihin kuului myös jäätelön myyminen kirkonkylässä. Pit-kään jäsenet oli luetteloitu kylittäin ja heti 1950-luvun alussa tehtiin pitäjän kaikista 70-vuotiaista tilasto, millä haluttiin korostaa vanhustenhuollon tärkeyttä. 1956 osaston puheenjohtajaksi valittiin Alpo Suomi, varapuheenjohtajana jatkoi Toivo Miettinen, sihteerinä toimi Kaija Suomi ja rahastonhoitajana Maija Bärling. 1958 puheenjohtajaksi tuli Heikki Örmälä ja sihteeriksi Aune Uusitalo. 1961 puheenjohtajaksi valittiin Veera Kartano ja varapuheenjohtajaksi Heikki Örmälä. 1966 osaston puheenjohtajaksi tuli Aaro Hurskainen, Veera Kartano siirtyi varapuheenjohtajaksi ja sihteeriksi valittiin Liisa Korkeala. 1960-luvulla toimintaa oli paljon: esim. 1965 pidettiin kuusi terveydenhuoltokurssia, ensiapuryhmien yhteisharjoitus ja kaksi verenluovutustilaisuutta; sairaanhoitovälinelainaamoita oli tuolloin viisi. Jo 60-luvulla pidettiin myös kirpputoreja ja bingoiltoja ainakin harkittiin. Aitoossa toimi 1960-luvulla oma kyläkerho, joka irtautui omaksi osastokseen vuonna 1975.

1970-luvun ensimmäinen puheenjohtaja oli Aaro Hurskainen, varapuheenjohtaja Aili Sauvonsaari, sihteeri Kristiina Raivio-Hovila ja rahastonhoitaja Sinikka Nieminen ( myöhemmin Peronius ). 1972 puheenjohtajaksi vaihtui Aune Uusitalo ja sihteeriksi Leena Pihkala. 1973 puheenjohtajan pestin otti vastaan Tuomo Nisula, Aune Uusitalo siirtyi varapuheenjohtajaksi ja sihteerin töitä alkoi hoitaa Victor Peronius. Osaston toimintaan kuuluivat olennaisena osana ainakin vanhuksille järjestetyt leirit Hauhon Tourussa, jotka 70-luvun loppupuolella muuttuivat retkiksi. Myös teatteriretkiä tehtiin, ja seurakunnan järjestämille vanhusten olopäiville osallistuttiin jo tuolloin. Tansseja järjestettiin oikein bändien tahdissa ja itse Mauno Kuusisto lauloi kirkossa 6.7.1977. 14.10.1974 pidetyssä ylimääräisessä kokouksessa puheenjohtaja Tuomo Nisula ehdotti, että osaston kokouksissa alettaisiin sinutella ja käyttää puhuttelussa vain etunimiä. Hän viittasi kokousten kankeuteen ja jäykkään virallisuuteen, mikä hänen mukaansa esti jäseniä vapaasti ilmaisemasta mielipiteitään. Nisulan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.  1970-luvun loppupuolella osaston puheenjohtajana toimi Kaisa Mersalo, varapuheenjohtajina tuolloin toimivat Elo Peltonen ja Arvo Mäkinen, sihteeriksi valittiin 1977 Kaija Kallioisen jälkeen Mervi Körhämö.

1985 osaston puheenjohtajan nuijaan tarttui Birgitta Nurmi, varapuheenjohtajaksi valittiin Erkki Toivari, sihteeriksi Sinikka Hietala ja rahastonhoitajaksi Sinikka Peronius. 1984 järjestettiin Luopioisissa ensimmäinen ystävätoimintakurssi ja vuonna 1988 uusi kurssi, jonka jälkeen alkoi varsinainen ystävätoiminta, joka onkin jatkunut vilkkaana näihin päiviin saakka. 1980-luvulla järjestettiin tansseja, naamiaisia, muotinäytöksiä, konsertteja, ensiapukursseja, talvitapahtumia. Myös verenluovutustilaisuudet jatkuivat ja niitä jatkettiin aina 1990-luvun loppupuolelle saakka, jolloin niistä luovuttiin pienimmillä paikkakunnilla. Nälkäpäiväkeräykseen osallistuttiin, ja osallistutaan, edelleen vuosittain hyvällä menestyksellä.1988 uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Eeva Vuorinen, varapuheenjohtajana toimi Birgitta Nurmi ja sihteerinä Mervi Körhämö. 1989 varapuheenjohtajaksi valittiin Raija Vaaleri.

1.12.1993 osaston uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Raija Vaaleri, joka onkin toiminut samassa tehtävässä siitä lähtien. Varapuheenjohtajaksi valittiin Eeva Vuorinen ja uudeksi rahastonhoitajaksi Seija Toivosen tilalle Kerttu Jaakola. 1994 uudeksi sihteeriksi valittiin Päivi Kosonen. Toimintaa osastolla oli 90-luvullakin runsaasti, edellisten vuosikymmenten mallin mukaan.

2000-luku on myös alkanut aktiivisesti ja monessa on oltu mukana niin yksin kuin yhteistyössä kunnan ja muiden järjestöjen kanssa. Pääpaino on ollut vanhusten auttamisessa ja virkistämisessä; esim. ystävätoiminta on ollut Luopioisissa hyvin aktiivista. Viime aikoina on osallistuttu myös mielenterveystyöhön. Osaston varoista autetaan edelleen hädänalai-seen tilaan joutuneita, vähävaraisia lapsiperheitä jne.  Uutena ja tuottoisana varainkeräysmuotona on otettu käyttöön kesätorimyynti: osasto myy arpoja, kirpputoritavaraa ym. Luopioisten torilla kesälauantaisin. Osaston jäsenmäärä on huippuvuosista laskenut, mutta viime aikoina se on saatu myös lisääntymään. Vuonna 2006 osasto mm. sai 100 euron palkinnon ja kunniakirjan jäsenmäärän korottamisesta viidellä prosentilla. Tällä hetkellä osaston jäsenmäärä on n. 75.

Luopioisten osastossa toimii tällä hetkellä pieni mutta tehokas aktiivisten ihmisten ryhmä. Nuoria osasto perää mukaan toimintaansa entistä enemmän, koska sukupolvenvaihdos on pian edessä. Osaston puheenjohtajana toimii Raija Vaaleri ja hallitukseen kuuluvat Anja Hakala, Kerttu Iisakkila ( rahastonhoitaja ), Terttu Korkee, Päivi Kosonen ( sihteeri ), Mervi Körhämö, Antti Nikkinen, Tuula Virtapohja ja Eeva Vuorinen.

 

Päivi Kosonen, SPR:n Luopioisten osaston sihteeri