Väylät

Lisää ihmisiä, lisää apua

Lisää ihmisiä, lisää apua -väylässä pureudutaan ihmisten rekrytoimiseen ja hyvään osastoviestintään. Viestintä on avainasemassa yhtä lailla uusien ihmisten mukaan saamisessa kuin hyvin johdetussa vapaaehtoistyössä. Oli osastosi ja paikkakuntasi nykytilanne millainen tahansa, pääset Ulapalla tutkimaan, miten kasvava osasto tuo samalla iloa ja tukea osaston kokeneemmille toimijoille. Tavoitteena on seilata kohti parempaa osastokulttuuria karikot välttäen. Toimintalinjausta mukaillen: enemmän jäseniä, enemmän vapaaehtoisia, enemmän apua.

Vapaaehtoisjohtaminen; arvostusta, innostusta ja asiakaslähtöisyyttä

Väylällä syvennytään kokonaisvaltaiseen vapaaehtoisjohtamiseen Suomen Punaisessa Ristissä. Miten vapaaehtoisjohtaminen tulevaisuudessa muuttuu, voiko toimintaa myös johtaa virtuaalimaailmassa? Kotiin viemisiksi saat uusia ajatuksia johtamisesta, jaettuja kokemuksia, osaamisen kehittämistä ja hyväksi havaittuja menetelmiä.

Vapaaehtoisten hyvinvointi

Hyvinvoiva vapaaehtoinen jaksaa auttaa myös muita. Hyvinvointiväylä tarjoaa keinoja ja työkaluja niin oman hyvinvoinnin vahvistamiseen kuin vapaaehtoiskavereiden tukemiseen. Viikonlopun aikana tarkastellaan osaston toiminnan kehitystä, vaihdetaan kokemuksia hyvinvoinnista ja ristiriitojen ratkaisemisesta sekä opitaan lisää kehon ja mielen yhteydestä.