Merellisen massaevakuoinnin erityiskurssi

Toukokuussa 2018 järjestettiin Inkoon Bågaskärissä "Merellisen massaevakuoinnin erityiskurssi" Punaisen Ristin ja Meripelastus yhdistysten toimijoille. Täältä löydät kurssilla käsiteltyjä materiaaleja. 

Koulutuksen tavoitteet: Kurssin jälkeen koulutettava tietää viranomaisten ja vapaaehtoisten roolit merellisissä monialaisissa evakuointitilanteissa, osaa toimia sujuvasti yhteistyössä muiden viranomais- ja vapaaehtoistoimijoiden kanssa. Koulutettava tuntee merellisiin evakuointeihin liittyvän evakuointiketjun, prosessit ja riskit. Koulutettava osaa turvallisen toiminnan helikopterin ja pinta-alusten kanssa. Koulutettava tuntee auttajan jaksamiseen ja autettavien reaktioihin liittyvät tekijät. Kurssi tukee monialaisiin merionnettomuuksiin varautumisen yhteistoimintasuunnitelman (MOMEVA) jalkauttamista vapaaehtoistoimijoille.

Kurssin kohderyhmä: SMPS - Pelastusalusten päälliköt ja yhdistyskouluttajat.  Ensihuoltotoimijat - Aktiivi hälytysryhmäläinen / valmiuskouluttaja (OHTOon kirjattu), rannikkoalue. Aiempina koulutuksina suositellaan ensihuoltotoimijoille ensihuollon perus- ja jatkokurssia, ensiapu koulutusta ja henkisen tuen peruskoulutusta.

Lisätietoja ja koulutusmateriaali voi tiedustella: Melinda Palomaa Valmiussuunnittelija, Suomen Punainen Risti 0400 724 663 melinda.palomaa@redcross.fi