Osaston historia

 

Suomen Punainen Risti Janakkalan osasto perustettiin 23.11.1950 jatkamaan Mannerheimin lastensuojeluliiton Janakkalan osaston työtä. Perustettu osasto hyväksyttiin 29.11.1950. Vietimme siis vuonna 2000 50 -vuotisjuhlaa työn merkeissä.
 
HIEMAN HISTORIAA
 
Sodan jälkeen SPR ja Mannerheimin lastensuojeluliitto toimivat yhdessä. Toimenkuvat olivat kuitenkin melkoisen erilaisia ja vähitellen yhteistyöstä alettiin luopua. Useissa kunnissa perustettiin SPR:n osasto.Mannerheimliiton osaston rinnalle. Janakkalassa Manner-heimliiton osasto tavallaan vaihtui SPR:n osastoksi. Janakkalassa Mannerheimin lastensuojeluliiton osasto lakkautettiin virallisesti vuonna 1953. Sen toiminta virisi kuitenkin uudelleen käyntiin vuonna 19?? ja tänä päivänä toiminta on taas aktiivista.
 
Alkuaikojen toiminta oli paljon sodan jälkeisten aikojen katastrofiperheiden auttamista. Perheille, joihin kuului sotaorvot, vähävaraiset vanhukset sekä muut onnettomuuden uhrit, annettiin avustuksia. Naiset pitivät ompeluiltoja, joissa syntyneet tuotteet joko lahjoitettiin vähävaraisille tai myyntiin myyjäisissä. Tämä oli alkuaikojen yksi muoto hankkia varoja keräämisen ja kerjäämisen ohella. Näitä varoja käytettiin SPR:n katastrofirahaston kautta pahimmin hätää kärsiville. Alkuaikoina järjestettiin myös kesäisin uimakouluja sekä leikkikentätoimintaa, joka jatkuikin aina vuoteen 1975 asti. Vanhusten auttaminen on ollut mukana alusta asti. Osanotto kerhoihin on ollut runsas jo aivan alkuaikoina, aivan kuten tänäkin päivänä. Ystäväkerho toimii vireänä ja osanottajia erilaisiin ystäväkerhon tapahtumiin on aina riittänyt runsaasti.
 
Ensimmäinen ensiapukurssi järjestettiin vuonna 1960 Turengin terveystalolla. Vuonna 1962 perustettiin katastrofiryhmä, jonka nimeksi muutettiin myöhemmin ensiapuryhmäksi. Vuonna 1964 perustettiin Turengin sokeritehtaalle ensiapuryhmä. Valion ensiapuryhmä perustettiin vuonna 1976. Nuorisoryhmä perustettiin osastoon 1979.