Monikulttuurisuustoiminta

Maija Söderblom
Kuvaaja: Maija Söderblom
"Yhteistä kieltä opiskelemassa"

Osaston monikulttuurisuustoimintaa vetää kotoutumisen tuen yhdyshenkilö Niina-Kaisa Puustinen yhdessä Heli Forssellin ja Maija Virkkulan kanssa. Toimintaan sisältyy monenlaisia aktiviteetteja: Läksyhelppi lapsille, Monikulttuurinen miesten ryhmä, Kansainvälinen tyttöjen kerho, kodin varustamista maahanmuuttajaperheille, suomen kielen opetusta maahanmuuttajille yhteistyössä Pikku-Mustikan kanssa, jne. Myös Ystävätoiminta on osa monikulttuurista toimintaa. Mikä tahansa sinua kiinnostaakin monikulttuurisuustoiminnassa, ota yhteys Niina-Kaisaan (osasto@kaarina.punainenristi.fi).