Kotimaan apu ja valmiustoiminta

Kotimaan avun ja valmiustoiminnan yhdyshenkilö  on Aurora Nisso, puh. 040 716 4210 ja ryhmä Leiwo, Vihervä, Sario-Virta, Alho, Vuorela, Salmio puh. 044 200 5001. 

VALMIUSTOIMINNAN YHDYSHENKILÖ

Valmiustoiminta on osa SPR:n varautumista toimimaan tehokkaana avustusjärjestönä. Paikallistasolla osasto vastaa SPR:n tehtävien toteuttamisesta. Se varautuu omassa valmius-
suunnitelussaan auttamaan paikallisissa onnettomuuksissa viranomaisten apuna.
Osaston valmiudesta vastaa hallitus, joka nimeää valmiustoiminnan yhdyshenkilön koordi-
noimaan ja huolehtimaan osaston valmiudesta ja valmiussuunnitelman ajan tasalla
pitämisestä.

KOTIMAAN AVUN YHDYSHENKILÖ

SPR:n osastot voivat avustaa viranomaisten tukena äkillisissä onnettomuuksissa, (tulipalo tms)
joiden vaikutukset ovat yksilölle tai perheelle kohtuuttomia. Apu voi olla henkistä tukea,
ohjausta, neuvontaa ja taloudellista apua. Taloudellinen tuki annetaan maksusitoumuksina
majoituksesta, ruokailusta, vaatetuksesta sekä kodin välttämättömien tarvikkeiden hankinnasta
aiheutuviin kustannuksiin. Maksusitoumukset hyväksyy hallituksen nimeämä kotimaan avun yhdyshenkilö ja osaston nimenkirjoittaja.