Beredskapsverksamhet

Finlands Röda Kors står i beredskap att hjälpa
myndigheterna vid allvarliga olyckor eller andra
störningstillstånd både utomlands och i hemlandet.
Den här delen av Röda Korsets verksamhet kallas
för beredskapsverksamheten.