BLI MEDLEM

Medlemmarna och de frivilliga är Röda Korsets ryggrad och hjärta.
Genom att bli medlem kan du delta i hjälp- och frivilligarbete.

Medlem blir man för ett kalenderår åt gången. Ett års medlemskap
kostar 20 €, för ungdomar under  29 år 10 €. Ständigt medlemskap
kostar 300 €. Du kan också ge medlemskap som gåva.

Vill du komma med, kontakta
Camilla Sandell 
e-post: abo.svenska@avdelning.rodakorset.fi