Materiaalit ja ohjeet

Näin toteutat tapahtuman osastossasi
 

Valmistelu

 • Ideoikaa osastonne vapaaehtoisten kanssa missä ja miten lähdette kampanjaan mukaan. Jokainen voi antaa oman panoksensa pienesti tai koota ryhmän ja tehdä sen isosti.
 • Miettikää tapahtumalle sopiva paikka sisä- tai ulkotiloissa. Torit ja keskeiset kävelykadut on havaittu hyviksi ulkotiloiksi tapahtuman toteuttamiseen useilla paikkakunnilla. Alla mainittujen hyvien päätösten kampanjamallien lisäksi/sijaan voitte myös toteuttaa flashmobin. Muistakaa, että saatatte tarvita viranomaisilta tms. luvan tapahtuman järjestämiseen, joten kannattaa toimia ajoissa.
 • Olkaa yhteydessä alueenne piiritoimistoon ja kertokaa suunnitelmastanne.
 • Syöttäkää tapahtuma RedNetin kautta Punaisen Ristin pääsivuille ja kampanjasivuille (ks. lisäohjeita kohdasta Nettiohjeet)
 • Kutsukaa paikkakuntanne vaikuttajia/avainhenkilöitä mukaan tapahtumaan.
 • Keskustelun virittämiseksi voitte hyödyntää kampanjan nettisivuilla eirasismille.fi/asennetalkoot olevaa oheismateriaalia ennakkoluuloista ja rasismista.
 • Tiedottakaa laajasti tapahtumasta – liitteenä sivun alareunassa on tiedotepohja paikallismediaa varten.
 • Kouluja, oppilaitoksia ja erilaisia työ- tai muita yhteisöjä voi myös kutsua mukaan järjestämäänne tapahtumaan. Samalla avautuu mahdollisuus kertoa osastonne toiminnasta ja rasisminvastaisesta kampanjasta. On hyvä myös muistaa kannustaa kouluja toteuttamaan omia tapahtumia kampanjaviikolla ja hyödyntämään nettisivuilta punainenristi.fi/koulusivut löytyvää materiaalia. 
 • Ennakkoon on hyvä porukalla miettiä ja harjoitella talkoissa mahdollisesti vastaan tulevia erilaisia tilanteita, varsinkin jos tempaus järjestetään julkisella paikalla. Turvallisuusohjeesta saatte lisätietoa siitä, miten hankaliin tilanteisiin tulisi valmistautua ja reagoida. Miettikää, millaisia ihmisiä saatatte kohdata (esim. asialle omistautuneita, pelokkaita, höpöttämään jääviä, kiinnostuneita, neutraaleja, innostuneita, töykeitä, vihamielisiä jne.). Kannattaa perääntyä, jos ihminen tai tilanne vaikuttaa uhkaavalta. Kenenkään kanssa ei tarvitse väitellä.
 • Kerääntykää lopuksi yhteen ja pohtikaa, miten tapahtuma mielestänne sujui.
 • Jakakaa kampanjakuvat piirin/osaston sosiaalisen median alustoilla. 
 • Kertokaa kokemuksistanne myös piiritoimistolle. Näin saamme arvokasta tietoa tulevan kampanjan suunnittelua varten.

Mistä on kysymys?

Punaisen Risti tekee rasisminvastaista ja yhdenvertaisuutta edistävää työtä vuoden ympäri. Etnisen syrjinnän ehkäiseminen ja kotouttamisen edistäminen on osa Punaisen Ristin perustoimintaa ja sitä tukee mm. työ- ja elinkeinoministeriö ja Veikkaus.

Rasismi on ajattelutapa, joka lietsoo vihaa ja luo eriarvoisuutta ihmisten välille sekä kieltää jokaiselle yhtäläisesti kuuluvat ihmisoikeudet. Rasistinen ajattelu on selkeässä ristiriidassa Punaisen Ristin periaatteiden kanssa, jotka korostavat inhimillisyyttä ja tasapuolisuutta. Punaisen Ristin koordinoima valtakunnallinen rasisminvastaisen viikon kampanja toteutetaan vuosittain sillä viikolla, jolloin vietetään YK:n rasisminvastaista päivää 21.3.

 

Osallistumisvinkit

1. Järjestä rasisminvastainen tapahtuma tai työpaja.
Yhdenvertaisuutta edistävän työpajan tai tapahtuman voi järjestää esimerkiksi kouluissa ja työyhteisöissä. Erilaisia tapahtumia voi suunnitella vaikka koko viikolle: herättäkää keskustelua rasismivisan avulla, harjoitelkaa yhdessä rasismiin puuttumista tai järjestäkää aiheeseen liittyvä aamunavaus. Suunnitteluapua saa piiritoimistosta.

3. Sovi ja suunnittele kouluvierailu tai räätälöity työpaja Punaisen Ristin piirityöntekijän kanssa tai ota yhteyttä SPR/Keskustoimistoon

Piirit ja osastot https://rednet.punainenristi.fi/piirit

tai 

SPR/Keskustoimisto janette.gronfors(at)punainenristi.fi

Miksi vastustan rasismia – asennetyökalu työntekijöille ja vapaaehtoisille

Suomen Punaisen Ristin Ei rasismille! -hanke on yhteistyössä kumppanijärjestöjensä kanssa tuottanut eri järjestöjen työntekijöille ja vapaaehtoisille asennetyökalun eli tiiviin paketin niistä perusteista, miksi rasismia tulisi vastustaa ja miksi rasismin vastaista työtä järjestöissä tehdään.

Some-kanavat

Facebook: SPR Ei rasismille

Twitter: SPR Yhdenvertaisuutta edistävä työ

Instagram: SPR Rasisminvastainen työ
 

Lataa itsellesi kirja – Ei niin mustavalkoista
Mediasta, vähemmistöistä ja rasismista toimittajien omin sanoin. Pohdittavaksi journalistiseen työhön.

Punaisen Ristin lasten kerhot ja opetusmateriaalit ala- ja yläkouluille sekä lukioille että ammattioppilaitoksille käsittelevät isoja ja tärkeitä kysymyksiä.

Tarjoamme peruskoulun ja lukion opettajille sekä nuorisotyöntekijöille käyttövalmista opetusmateriaalia, jossa käsitellään rasismia, erilaisuutta ja suomalaisuutta. Materiaalia löytyy useiden oppiaineiden tunneille ja se soveltuu kokonaisuudessaan myös nuorisotalojen käyttöön. Suunnittelemissamme opetusrasteissa yhdistyvät tiedon hankkiminen, teemojen pohtiminen sekä toiminnallinen oppiminen.

Rasisminvastainen kampanja toteutetaan erityisesti nuorten kautta. Meillä kaikilla on ennakkoluuloja ja erilaisuuteen liittyviä pelkoja. Kouluissa ja nuorisotaloilla niistä on kuitenkin hyvä puhua yhdessä luotettavan aikuisen kanssa. Näin rakennamme turvallisempaa kasvuympäristöä lapsille ja nuorille.

Materiaaleilla haluamme rohkaista opettajia ja nuorisotyöntekijöitä erilaisuuteen perustuvan syrjinnän avoimempaan käsittelyyn luokkahuoneissa ja nuorisotaloilla. Opetusrasteissa on selkeät ohjeet sekä oheismateriaalia.  Ideoita voi käyttää joko sellaisinaan tai soveltaa omalle luokalle tai nuorisoryhmälle sopiviksi.

Pohdi koululaisten/opiskelijoiden kanssa
Rasistinen teko voi olla itse nähty, tehty tai kuvitteellinen. Samalla voi pohtia seuraavia kysymyksiä:
- Miksi on tärkeää vastustaa rasismia ja puuttua yksittäisiin rasistisiin tekoihin ja tilanteisiin?
- Miten rasistisen teon voi tunnistaa?
- Miten rasismiin voi puuttua?
- Mikä rasismiin puuttumisessa on vaikeaa ja miten sitä voisi helpottaa?
- Millainen on hyvä rasisminvastainen teko?

OHJELMAA ALAKOULUILLE
Punaisen Ristin opetusmateriaalit alakouluille käsittelevät isoja ja tärkeitä kysymyksiä niin, että pienimmätkin ymmärtävät.

Globaalikasvatus alakoulujen materiaali sisältää neljä kokonaisuutta, jotka keskittyvät seuraaviin teemoihin: puhdas vesi, tulvat, ruoka ja ilmasto.
Jokaiseen opetuskokonaisuuteen kuuluu tarinoita, joita oppilaat voivat lukea itsenäisesti ja vastata tarinoiden lopussa oleviin kysymyksiin. Lisäksi kokonaisuuksiin kuuluu opettajan johdolla suoritettavia tehtäviä ja toiminnallinen Testaa Reddien kanssa -osuus sekä kuvaesityksiä teksteineen. Kokonaisuuksia voi yhdistellä ja tehdä osissa tarpeen mukaan.

OHJELMAA YLÄKOULUILLE
Haluamme rohkaista opettajia ja nuorisotyöntekijöitä erilaisuuteen perustuvan syrjinnän avoimempaan käsittelyyn luokkahuoneissa ja nuorisotaloilla. Opetusrasteissa on selkeät ohjeet sekä oheismateriaalia. Ideoita voi käyttää joko sellaisinaan tai soveltaa omalle luokalle tai nuorisoryhmälle sopiviksi

OHJELMAA LUKIOILLE JA AMMATTIOPPILAITOKSILLE
Tarjoamme lukion opettajille ja nuorisotyöntekijöille käyttövalmista opetusmateriaalia, jossa käsitellään rasismia, erilaisuutta ja suomalaisuutta. Materiaalia löytyy useiden oppiaineiden tunneille ja se soveltuu kokonaisuudessaan myös nuorisotalojen käyttöön. Suunnittelemissamme opetusrasteissa yhdistyvät tiedon hankkiminen, teemojen pohtiminen sekä toiminnallinen oppiminen.

Globaalikasvatus
Toisen asteen opetusaineisto kertoo laajasti elämästä kehitysmaissa, ongelmista ja työstä niiden ratkaisemiseksi.
Opetuskokonaisuuksia voi halutessaan täydentää toiminnallisilla koulurasteilla.

Sodassakin on säännöt
Oppimateriaalipaketti tutustuttaa oppilaat sodan oikeussääntöihin. Materiaalissa kerrotaan sodan vaikutuksista ja Punaisen Ristin avustustoiminnasta sota-alueilla. Materiaalipaketti koostuu yhdeksästä oppitunnista. Yksittäisiä oppitunteja voi hyödyntää, vaikkei kävisikään koko oppimateriaalia läpi. Materiaalipaketissa on myös esitelty oppimateriaalin yhtymäkohtia yläkoulun ja lukion opetussuunnitelmaan. Esittelyt on tehty oppiaineittain.Tältä sivulta löytyy koko materiaalipaketti yksissä kansissa sekä yksittäisten oppituntien materiaalit lyhyiden esittelyjen kera.

Punaisen Ristin videoita koulukäyttöön
Koululaisille sopivat videot ovat nopea ja helppo tapa tutustua Punaisen Ristin työhön ja apuun, jota maailmalla tarvitaan. Hyödynnä videoita opetuksessa ja koulun tapahtumissa.

Koulujen aamunavaukset
Punaisen Ristin aamunavaukset käsittelevät tärkeitä teemoja rasismista päihteisiin ja sodan säännöistä luonnonkatastrofeihin. Punainen Risti tuottaa jatkuvasti kampanjoihin liittyviä aamunavauksia. Kannattaa siis käydä tarkistamassa aamunavausvarantomme ainakin Punaisen Ristin viikolla toukokuussa ja Nälkäpäivän aikaan syyskuussa. Voit hyödyntää ja muokata aamunavauksia vapaasti.

Tilaa opettajan uutiskirje
Opettaja, haluatko pysyä ajan tasalla Punaisen Ristin kouluille ja oppilaitoksille suunnatuista materiaaleista, saada ajankohtaista tietoa vaikkapa kriisin puheeksi ottamisesta koulun arjessa? Kaipaatko ideoita vanhempainiltaan, ajankohtaisia aamunavauksia tai vinkkejä teemapäivien toteuttamiseen? Tilaa sähköpostiisi 6-10 kertaa vuodessa ilmestyvä Opettajan uutiskirje. Saat tuoreet tiedot uusista opettajien käyttöön tehdyistä materiaaleista, tapahtumakokonaisuuksista ja ajankohtaisista puheenaiheista helposti käyttöösi.

Ota yhteyttä
Onko sinulla idea? Kysymys Punaisen Ristin toiminnasta? Luennoitsijavierailu järjestettävänä? Opetusmateriaalin tarve? Tapahtuma järjestettävänä? Ole rohkeasti yhteydessä – autamme mielellämme! Punaisen Ristin piirien yhteystiedot.

Tule mukaan monikulttuuriseen toimintaan
Punaisen Ristin monikulttuurinen toiminta tuo yhteen eri taustaisia ihmisiä. Vapaaehtoisena voit edistää yhdenvertaisuutta ja rakentaa moniarvoista yhteiskuntaa.

Tule turvapaikanhakijoiden tueksi
Suomen Punainen Risti tukee viranomaisia turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten vastaanottamisessa ja ylläpitää useita vastaanottokeskuksia toimipisteineen eri puolilla Suomea.

Lapsille ja päiväkodeille on suunnitteilla omaa materiaalia, nyt on tarjolla näitä toimintoja:
REDDIE KIDS – LASTEN KERHOTOIMINTA (7 – 12-vuotiaille)

Lapset tutustuvat leikin lomassa Punaisen Ristin arvoihin ja toimintaan. Reddie Kids -kerhon teemoja ovat käytännöllisten perus ensiaputaitojen ja turvallisuuden lisäksi muun muassa ystävyys, suvaitsevaisuus sekä vieraiden kulttuureiden ymmärtäminen ja arvostaminen.  Kerho tarjoaa varhaisnuorelle loistavan mahdollisuuden tutustua Punaiseen Ristin toimintaan ja periaatteisiin.

Tarjolla on lisäksi tietysti paljon hauskanpitoa ja uusia kavereita. Kerhot toimivat paikallisosastossa ja vetäjinä toimivat koulutetut ohjaajat. Jokaisella kerholla on oma toimintasuunnitelmansa. Mukaan kerholaiseksi? Ota yhteyttä paikallisosastoon ja kysy kerhosta.