Ordinarie stämman 2017

Finlands Röda Kors ordinarie stämma närmar sig. Den 10–11 juni 2017 samlas Finlands Röda Kors medlemmar på Finlandiahuset i Helsingfors. Då avgör vi organisationens strategi för de kommande tre åren och väljer organisationens förtroendeledning.

Organisationsledningen bad alla avdelningar och distrikt om förslag till och kommentarer på verksamhetstrategins första utkast samt propositionen om stadgereform. Kommentarstiden har nu avslutats.

Organisationens nya förtroendeledning väljs av de röstberättigade representanterna vid avdelningarna och distrikten. Varje avdelning har en röstberättigad företrädare för varje påbörjat antal av 200 medlemmar. Antalet röstberättigade representanter baserar sig på antalet enskilda avdelningsmedlemmar som betalat föregående års medlemsavgift (FRK:s förordning 28§). Mängden representanter för ordinarie stämman 2017 beräknas enligt de medlemmar som betalat medlemsavgiften 31.12.2016. Varje distrikt har en av distriktsstyrelsen vald röstberättigad företrädare (FRK:s förordning 28§).

Vi hoppas att avdelningarna deltar aktivt i ordinarie stämman i år. Därtill uppmuntrar vi avdelningarna att också skicka unga medlemmar till ordinarie stämman, både som röstberättigade representanter och som observatörer. Ordinarie stämman är ett ypperligt tillfälle att träffa andra frivilliga från olika håll i Finland, påverka organisationens verksamhet och njuta av samhörigheten!

Uutiset

Ei uutisia juuri nyt.