Ensiapuryhmä Sirpale

Olemme joukko tavallisia ihmisiä, joilla on halu auttaa toisia. Osa jäsenistämme on terveydenhuollon ammattilaisia, mutta suurin osa työskentelee aivan muilla aloilla. Ryhmämme harjoittelee kahden viikon välein ensiapua ja pelastamista sekä osallistuu aktiivisesti ensiapupäivystyksiin. Ryhmäilloissa voit käydä niin kuin se itsellesi sopii, pohjakouluvaatimuksia ei ole. Näissä illoissa keskitytään hiomaan ryhmäläisten henkilökohtaisia ensiaputaitoja sekä valmiuksia tuleviin päivystyksiin. Jos/kun innostut, niin toimintaamme sitoutuneet koulutamme EA1+EA2 -kurssien sekä ensiaputestin kautta päivystäjäksi mukavaan ensiapuryhmäämme. 

Ryhmäillat ovat pääosin yhdistyksen omissa tiloissa Palokunnankatu 20 A, 2. krs. klo 18.00. MEITÄ SAA TULLA ROHKEASTI MOIKKAAMAAN EA-PÄIVYSTYKSISSÄ! Lisätietoja ensiapuryhmä Sirpaleen ryhmänjohtajalta Aarne Astrénilta, p. 040 566 7797, aarne.astren@outlook.com. Suomen Punainen Risti on julkaissut uudet maallikkoauttajan elvytysohjeet. Ohjeet korostavat sydämen sähköisen rytminsiirtolaitteen defibrilaattorin käytön lisäämistä ja maallikkoauttajan merkitystä elvytyksessä.

KEVÄT
 KE 4.1., 18.1.,  1.2.,  15.2.,  1.3.,  15.3.,  29.3., 12.4., 26.4., 10.5.,  24.5.

SYKSY

 6.9., 20.9.,  4.10., 18.10., 1.11., 15.11., 29.11.

RYHMÄLÄISEN KÄYTÄVÄ VÄH. 5X RYHMÄILLOISSA +PÄIVYSTYSTESTAUS
RYHMISILTOJEN harjoitusten tulee sisältää ainakin;
1. PERUSELINTOIMINTOJEN HÄIRIÖT, 2.ja 3. ELVYTYS + deffa (kevät syksy), 4. TAJUTTOMAN ENSIAPU, 5.
ENSIARVION TEKEMINEN

RYHMÄNÄ HARJOITELTAVA (5+5 harjoitusta) päivystykseen liittyviä harjoituksia (pari työskentelyä)
Ryhmharj1,Ryhmharj2,Ryhmharj3,Rharj4,Rharj5,Rharj6,Rharj7,Rharj8,Rharj9,Rharj10
LISÄKSI:
Sairaskohtaukset, palovammat, myrkytykset, murtumat / nyrjähdykset – aiheita ea 1 / ea 2 kursseilta
*KESÄN PÄIVYSTYKSIIN VALMISTAUTUMINEN (+ kaluston tarkastus)
*EA-HARJOITUS (maasto / ulkona) __lämpimänä pito, siirrot nostot, paarit yms välineet
*LIIKENNEONNETTOMUUSHARJOITUS (kevät tai syksy)
* ENSIHUOLTOON LIITTYVÄ HARJOITUS
RYHMÄLÄISELLE SUOSITELTAVAT KURSSIT; Henkisentuen peruskurssi, Ensihuollon peruskurssi,
Alkusammutus, Järjestökurssi (Yhteisenlipun alla) – Viestikurssi, Vapepan peruskurssi

Mukaan voi tulla rohkeasti, ilman ilmoittautumista.