Ensihuolto

Teemu Väisänen
Kuvaaja: Teemu Väisänen

Osastomme osallistuu ensihuoltotoimintaan Punaisen Ristin Helsingin Ensihuoltoyksikössä, jonka toiminta perustuu useiden osastojen yhteistyöhön. Yksikkö antaa aineellista ja henkistä apua onnettomuus- ja kriisitilanteissa. Lisätietoja saat osastomme yhteyshenkilöiltä, Valma Hiltuselta ja Eeva-Liisa Kainulaiselta.

Vapaaehtoisessa pelastuspalvelussa toimiminen kuuluu myös osaston ensihuoltotoimintaan. Vapepan kotisivut ovat osoitteessa www.vapepa.fi. Osasto on mukana Punaisen Ristin Helsingin Ensihuoltoyksikön hälytysryhmässä, joka antaa henkistä ja aineellista apua onnettomuus- ja kriisitilanteissa pääkaupunkiseudulla. Teemme yhteistyötä muun muassa sosiaalikeskusten ja seurakuntien kanssa.

Ensihuollon toimintamuodot

Ensihuolto on välitöntä toimintaa heti onnettomuuden tapahduttua tai muun avuntarpeen esille tultua esim. henkinen tuki, henkilötiedustelu, perheiden yhdistäminen, vaate- ja muu aineellinen apu, hätämajoituksen järjestäminen, ruokahuolto jne. Jälkihuolto on olennainen osa tukitoimintaa, jonka muotoja ovat mm. aineellinen ja henkinen tuki, ystävätoiminta sekä muut tukipalvelut.

Punaisen Ristin valmiustoiminnalla varaudutaan suuronnettomuuksiin ja muihin erityistilanteisiin yhteistyössä viranomaisten kanssa sekä suunnittelussa että käytännön harjoituksissa. Tällöin Punainen Risti toimii viranomaisten apuna heidän ohjeidensa mukaisesti. Punaisen Ristin Helsingin Ensihuoltoyksikön hälytysryhmän toiminta käynnistyi 10.1.1995. Helsingin Ensihuoltoyksikön toiminta-ajatuksena on ihmisten henkinen ja aineellinen auttaminen onnettomuuksissa ja muissa kriisitilanteissa viranomaisten apuna.