Paikallinen etsintäryhmä harjoitteli Pajulahdessa

""Uhrien" infoamista ennen harjoituksen alkua"
Marko Helin
Kuvaaja: Marko Helin
"Harjoituksen purussa käytiin läpi onnistumiset ja puutteet"
Suomen Punaisen Ristin Nastolan osaston alaisuudessa toimiva paikallinen Vapepan etsinnän hälytysryhmä harjoitteli lauantaina Pajulahdessa ensiaputaitoja. 
 
Parisenkymmentä vapaaehtoista harjoitteli parin tunnin ajan Taru Leskisen johdolla tielläliikkujan ensiapua. Ryhmä kokoontui Pajulahden aulakabinettiin kuuntelemaan ja harjoittelemaan teoriaosuutta. Ryhmälle palautettiin mieleen muun muassa toiminta onnettomuustilanteissa sekä tajuttoman ensiapu.
Teoriaosuuden jälkeen suunnistettiin maastoon, johon lavastettiin onnettomuustilanne. Onnettomuusautossa oli neljä "uhria", jotka kärsivät kukin tietystä vammatyypistä tajuttomuudesta erilaisiin ruhjeisiin. Ryhmäläiset ottivat nopeasti tilanteen haltuunsa ja pian "uhrit" saivat apua.
 
Harjoituksen päätyttyä pidettiin loppupalaveri, jossa keskusteltiin ryhmän toiminnasta ja annettiin palautetta. Kaiken kaikkiaan harjoitus sujui mallikkaasti.
 
Harjoituksen johtaja Taru Leskinen oli tyytyväinen iltapäivän antiin. 
 
"Harjoitus oli ryhmämme ensimmäinen. Se onnistui ensimmäiseksi harjoitukseksi hyvin. Tämä antoi myös ideoita, mitä kaikkea pitää ha rjoitella, että saadaan ryhmänä varmuutta toimia."
 
Leskinen iloisti ihmisten kiinnostuksesta harjoitusta kohtaan.
"Tästä ryhmästä näkyy auttamisen ilo ja halu pitää taitoja yllä."
 
Kiitokset Pajulahdelle tilojen ja maaston käytöstä.