Valmiustoiminta

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu, Vapepa, toimii pyydettäessä viranomaisten kanssa täydentäen poliisi-, pelastus-, sosiaali- ja terveysviranomaisia. Vapepa koostuu noin 50 järjestöstä ja yhteisöstä, vapaaehtoisia auttajia on jo lähes 22 000 ja hälytysryhmiä yli 1300. Hälytyksiä Vapepalla on vuosittain valtakunnallisesti useita satoja, Tampereen toimikunnalla noin 10-20.

Useimmiten vapaaehtoiset ovat mukana kadonneen ihmisen etsinnässä, mutta vapepalaisia tarvitaan myös ensihuoltotehtävissä, liikenteen ohjauksessa ja muissa viranomaisia auttavissa tehtävissä. Vapaaehtoiset voivat myös kouluttautua kiinnostuksensa mukaan erilaisiin tehtäviin, esimerkiksi etsintään, ensihuoltoon, henkiseen tukeen tai muonitukseen.

 
Vapaaehtoinen pelastuspalvelu
 
  • on organisoitua kansalaistoimintaa
  • toimii pyyteettömästi
  • tukee viranomaisia.  

 

Lisätietoa Vapepan toiminnasta:

http://www.vapepa.fi

http://www.vapepatampere.fi

Jos haluat mukaan toimintaan, ota yhteyttä Raisa Kaukoseen sähköpostiosoitteella ea.pirkkala.spr@gmail.com tai puhelinnumeroon 045 105 7459