Henkinen tuki

Henkinen tuki on osa kaikkea Punaisen Ristin toimintaa; ensiapuryhmätoiminta, henkisen tuen ja ensihuoltoryhmät, ystävätoiminta, monikulttuurisuustoiminta, seksuaaliterveystyö sekä päihdetyö. Myös eri alojen promot saavat perustiedot henkisestä tuesta.

Henkisen tuen perusperiaatteena on turvallisuuden tunteen luominen tai sen palauttaminen. Keskeisiä keinoja ovat mm. rauhallinen läsnäolo, kuuntelu, realistisen toivon antaminen, yhteydenoton luominen lähiomaisiin, tapahtuneesta kertominen viranomaisilta saadun tiedon mukaan ja jatkoapuun ohjaaminen.

Vapaaehtoiset tekevät viranomaista tukevaa vapaaehtoistyötä. Myös ammattilaiset, jotka ovat vapaaehtoistehtävässä toimivat maallikkoauttajina. Henkisen tuen tehtäviin eivät kuulu ammattilaisille kuuluvat tehtävät kuten  jälkipuinti-istuntojen ohjaaminen. Ammattiapua tarvitsevat autettavat ohjataan ammattiavun piiriin.

Ryhmään saa yhteyden Piirin kautta: Anne-Mari Hakuni puh. 040-7607141 tai valmiuspäällikkö Kari Petäjä puh. 0400-322191.