Ensiapuryhmä

Ensiapuryhmämme toiminta on vakiintunutta ja aktiivista. Kokoonnumme harjoitusiltoihimme kerran kuukaudessa palotallin kokoushuoneessa. Olet tervetullut ryhmäämme käytyäsi ensiapu 2 kurssin. Jatkokoulutus on itsestäsi kiinni sillä osastomme antaa mahdollisuuden eri koulutuksiin, joissa saamme päivittää osaamistamme.

Osallistumme aktiivisesti lähiseudun tapahtumiin, joissa tarvitaan EA-päivystystä. Suurin osa päivystyksistä on yhteistyössä muiden EA-ryhmien kanssa. Päivystyksiin osallistuminen vaatii päivystyskurssin käymisen. Myös harjoitusiltojemme tarkoitus on pitää yllä ensiapu- ja päivystys-valmiuttamme.

Olemme myös vapaaehtoisen pelastuspalvelun hälytysryhmässä. Tällöin osallistumme viranomaisten määräämiin tehtäviin, esim. etsintä, ensihuolto ja evakuointi.