Osaston Historiikki

SPR
Kuvaaja: SPR
"SPR:n toimintaperiaatteet"

Pöytäkirja Suomen Punaisen Ristin Kannonkosken osaston perustavasta kokouksesta, joka pidettiin helmikuun 18.päivänä Kannonkosken kunnantoimistossa v. 1951 alkaen klo 14.

Läsnä olivat pöytäkirjan liitteessä olevassa sopimuskirjassa mainitut 29 henkilöä.

1$ Kokouksen avasi kassanhoitaja Lauri Kotilainen.

2$ Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin kassanhoitaja Lauri Kotilainen, os. Kannonkoski.

3$ Kokouksen sihteeriksi valittiin opettaja Esteri Marttila, os. Kannonkoski.

4$ Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin kätilö, neiti Aino Puhakka ja sairaanhoitajatar, neiti Dagny Wendell.

5$ Kokouksen puheenjohtaja selosti Suomen Punaisen Ristin tarkoitusperiä ja järjestörakennetta ja toimintamuotoja. Keskusteltiin k.o. asiasta ja päätettiin yksimielisesti perustaa Suomen Punaisen Ristin Kannonkosken osasto. Kaikki läsnäolijat imoittivat liittyvänsä jäseniksi sanottuun osastoon sekä sitoutuvansa noudattamaan Suomen Punaisen Ristin säännöt sisältävän, elokuun 11. päivänä 1950 annetun asetuksen sekä sen 5. pykälän 1. momentin nojalla Somen Punaisen Ristin neuvoston hyväksymiä ja sisäasiainministeriön vahvistamia osastojen johtosäännön määräyksiä. Päätettiin yksimielisesti, että osaston toiminta-alueena on Kannonkosken kunta ja hallituksen sijaintipaikkana Kannonkoski, kk.

6$ Osaston puheenjohtajaksi valittiin vuodeksi 1951 kassanhoitaja Lauri Kotilainen ja varapuheenjohtajaksi terveyssisar, neiti Eeva-Marja Mattila. Puheenjohtajien osoite on Kannonkoski.

7$ Osaston hallitukseen valittiin vuosiksi 1951-1952 seuraavat varsinaiset jäsenet: herra Jalmari Timonen, rouva Liisa-Keski-Petäjä, neiti Aino Puhakka ja opettaja Esteri Marttila, ja on heidän os. Kannonkoski. Osaston hallitukseen valittiin vuosiksi 1951-1952 seuraavat varajäsenet: maanviljelijä Toivo Leppänen, neiti Dagny Wendell, rouva Lahja Tyrväinen ja metsäteknikko Yrjö Suominen. Osoitteet: Kannonkoski..

8$ Varasinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin pankinjohtaja Sulo Kotilainen ja metsätalousneuvoja Urho Vehmas, sekä varalle rouva Aili Lyytinen ja maanviljelijä Pentti Lyytinen.

9$ Toimintasuunnitelman laatiminen jätettiin osaston hallituksen tehtäväksi.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Lauri Kotilainen                       Esteri Marttila

puheenjohtaja                         sihteeri

  

 

Pöytäkirja SPR:n Kannonkosken osaston hallituksen kokouksesta, joka pidettiin maalisk. 2:pnä Terveystalossa v. 1951. Läsnä olivat seuraavat hallituksen jäsenet: Lauri Kotilainen, Eeva-Marja Mattila, Jalmari Timonen, Liisa Keski-Petäjä, Aino Puhakka ja Esteri Marttila sekä seuraavat varajäsenet: Toivo Leppänen ja Dagny Wendell. Kutsuttuna oli läsnä myös Leena Kinnunen.

1$ Osaston sihteeriksi valittiin neiti Leena Kinnunen, os Kannonkoski ja rahastonhoitajaksi Aino Puhakka.

2$ Päätettiin pitää yhteisiä ompeluseuroja Mannerheim-liiton kanssa. Ompeluseuratoimikunta päätettiin valita ensimmäisessä ompeluillassa.

3$ Päätettiin pyytää piirihallitukselta 1000,-  perustamiskustannuksia varten sekä kangasta ompeluseuratarpeisiin. 

4$ Talousarvion laatiminen siirrettiin seuraavaan hallituksen kokoukseen.

Kokouksen puolesta

Lauri Kotilainen                                      Leena Kinnunen

puheenjohtaja                                        sihteeri

 

 

Pöytäkirja SPR:n Kannokosken osaston hallituksen kokouksesta, joka pidettiin maalisk. 13.p:nä Kennäällä v. 1951. Läsnä olivat hallituksen jäsenet Lauri Kotilainen ja Aino Puhakka, varajäsen Lahja Tyrväinen sekä sihteeri.

1$ Piirihallitus oli lähettänyt osastolle 1000,- perustamiskustannuksia  varten ja 10 m flanelia ompeluseuratyöhön.

2$ Saadulla lahjarahalla päätettiin ostaa pöytäkirja, tilikirja, leimasin ja tyyny, kuitti- ja laskulomakkeita, kirjepaperia ja -kuoria.

3$ Ompeluseuratoimikuntaan valittiin rouvat Anna Manninen ja Lahja Tyrväinen sekä neiti Leena Kinnunen.

4$ Laadittiin toimintasuunnitelma vuodelle 1951. Päätettiin jäsenten keräyksellä ja SPR-lehden tilausten hankkimisella edistää Punaisen Ristin toimintaa paikkakunnalla. Jäsentavoitteeksi asetettiin 50 jäsentä. päätettiin pitää yksi ohjelmallinen juhla sekä myyjäiset. Kotisairaanhoitokurssit järjestettävin, jos piirihallituksesta saataisiin kurssien pitäjä ja jos kurssi olisi maksuton, koska osastolla ei vielä ole rahavaroja kurssien pitämistä varten.

5$ Laadittiin tulo- ja menoarvio seuraavasti:

Tulot                                                                                        Menot

Jäsenmaksuja               2.500,-                                              Jäsenmaksuista      1.750,-

Ompeluseuratuloja      1.000,-                                               Juhlista                    3.000,-

Juhlista                        10.000,-                                              Toimistomenoja       1.500,-

Lahjoituksia                   2.000,-                                              Satunnaisia menoja 3.000,-

                                                                                                  Ylijäämä                     6.250,-

                                     15.500,-                                                                                  15.500,-

Pöytäkirjan vauudeksi

Lauri Kotilainen                                                       Leena Kinnunen

puheenjohtaja                                                          sihteeri

 

Pöytäkirja SPR:n Kannonkosken osaston hallituksen kokouksesta, joka pidettiin syyskuun 11. pnä Terveystalossa v. 1951. Läsnä oliva Lauri Kotilainen, Eeva-Marja Kakko, Esteri Marttila, Aino Puhakka, Liisa Keski-Petäjä ja Leena Kinnunen.

1$ Luettiin piirihallituksen kiertokirje No 23/51, jossa ilmoitetaan, että osasto on rekisteröity 10.5.1951.

2$ Osaston sääntömääräinen syyskokous päätettiin pitää syyskuun 28. pnä klo 18 Terveystalossa.

3$ Kiertokirjeessä No 25/51 mainittuja kotisairaanhoitokursseja ei vielä voida pitää, koska sopivaa kurssien pitäjää ei tällä kertaa saada.

4$ Kiertokirjeeseen No 26/51 viitaten ensi vuoden toimintasuunnitelman laatiminen siirrettiin syyskokoukseen.

5$ Kiertok.No 27/51 SPR:n-lehden tilausten hankkiminen päätettiin aloittaa. Tilausten kerääjäksi valittiin Aino Puhakka, Riitta Mutka ja Lauri Kotilainen.

6$ Keskusteltiin Suomen Marsalkka Mannerheimin muotokuvan myynnistä. Asia päätettiin esittää syyskokoukselle. Mannerheim-liiton pv:lle päätettiin ehdottaa, että molemmat järjestöt yhdessä ryhtyisivät huolehtimaan muotokuvan myynnistä.

Kokouksen puolesta

Lauri Kotilainen                                Leena Kinnunen

puh. joht.                                          sihteeri

 

Pöytäkirja Suomen Punaisen Ristin Kannonkosken  osaston sääntömääräisestä syyskokouksesta, joka pidettiin Terveystalossa syysk. 28. p:nä 1951. Kokouksessa oli läsnä piirihallituksesta maisteri K. Alhanen, osaston puheenjohtaja Lauri Kotilainen ja osaston jäsenet Aino Puhakka, Dagny Wendell, Toivo Leppänen, Riitta Mutka, Aune Kinnunen, Leena Kinnunen ja Esteri Marttila.

1$ Kokouksen avasi osaston puheenjohtaja Lauri Kotilainen ja valittiin kokouksen puheenjohtajaksi maisteri Kauko Alhanen sekä sihteeriksi op. Esteri Marttila.

2$Todettiin kokous laiillsesti koolle kutsutuksi.

3$ Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi  op. Riitta Mutka ja äitiyssisar Aino Puhakka.

4$ Osaston puheenjohtajaksi seuraavaksi toimitavuodeksi valittiin Kassanhoitaja Lauri Kotilainen ja varapuheenjohtajaksi valittiin rva Aune Kinnunen.

5$ Seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi valittiin hallituksen erovuoroinen varsinainen jäsen Jalmari Timonen uudelleen. Toisen erovuoroisen, Liisa Keski-Petäjän, tilalle valittiin Riitta Mutka. Erovuoroiset  varajäsenet Toivo Leppänen ja Dagny Wendell valittiin uudeleen.

6$ Varsinaisiksi tilintarkastajiksi seuraaviksi toimintavuosiksi valittiin pankinjohtaja Sulo Kotilainen ja mtsätalousn.  Urho Vehmas sekä varalle rva Aili Lyytinen ja maanvilj. Pentti Lyytinen.

7$ Otettiin käsiteltäväksi toimintasuunnitelma. Kokouksen pheenjohtaja  maisteri Alhanen selosti alustavasti kotisairaanhoitokursseja, laajuudeltaan 20 t. Päätettiin järjestää osaston alueella mainitut kurssit. Samoin päätettiin osallistua vanhusten huollon tukemiseen ja edistämiseen kunnan, seurakunnan y.m. elinten kanssa. Ompeluseuroja pidetään osastossa kerran kuukaudessa. Ensi-ilta 9.10.-51. Jäsenkeräystä tehostetaan.

8$ Talousarvio v:lle 51-52

Tulot                                                             Menot

Jäsenmaksuja   2.500,-          Piirivero      1.250,-

Lehtitilauksia       100,-          Posti- ja puh.  500,-

Juhlista              1.000,-           Säästö         1.850,-

              MK        3.600,-               MK          3.600,-

9$ Keskusteltiin kokouksista, joita piirihallitus järjestäisi lähipitäjien kesken, koska kulkuyhteydet Seinäjoelle ovat hankalat. Kokoukse vastaisivat piirihallituksen kokouksia ja selostettaisi niissä tarkemmin SPR:n toimintaa. Kokousalueeksi sopisi Karstula-K:koski ja Kivijärvi. Näihin kokouksiin lähettäisi osasto valitsemansa edustajat.

10$ Mannerheimliiton Kannonkosken po:n adressit siirretään SPR:n Kannonkosken osastolle ja tilitetään asiaan kuuluvalla tavalla.

Kokouksen puolesta:

K.Alhanen                                            Esteri Marttila

puheenj.                                              sihteeri

 

Pöytäkirja SPR:n Kannonkosken osaston hallituksen kokouksesta, joka pidettiin Kennäällä lokak. 9.p:nä 1951. Saapuvilla olivan hallituksen jäsenet Lauri Kotilainen, Aune Kinnunen, Esteri Marttila, Aino Puhakka, Riitta Mutka, varajäsenet Dagny Wendell ja Yrjö Suominen sekä sihteeri.

1$ Päätettiin anoa piirihallituksesta avustusta kahdelle varattomalle lapsiperheelle, Xxxx Xxxxxxxxxxxn ja Xxxx Xxxxxxxn perheelle.

2$. Samoin päätettiin anoa piirihallituksesta flanellia ompeluseuratarpeisiin.

Kokouksen puolesta

Lauri Kotilainen                                    Leena Kinnunen

puheenjohtaja                                      sihteeri

 

Pöytäkirja SPR:n Kannonkosken osaston hallituksen kokouksesta, joka pidettiin Terveystalossa toukok. 5. p:nä 1952. Läsnä olivat Lauri Kotilainen, Esteri Marttila, Aune Kinnunen, Aino Puhakka, Riitta Mutka, Dagny Wendell sekä sihteeri.

1$. Toimitettiin osaston sihteerin ja rahastonhoitajan vaali toimintavuodeksi 1952. Sihteeriksi valittiin edelleen Leena Kinnunen, samoin rahastonhoitajaksi edelleen Aino Puhakka.

Kokouksen puolesta

Lauri Kotilainen                                                     Leena Kinnunen

puheenjohtaja                                                        sihteeri

 

Pöytäkirja Suomen Punaisen Ristin Kannonkosken osaston sääntömääräisestä kevätkokouksesta, joka pidettiin toukok. 5.p:nä 1952 Terveystalossa. Saapuvilla olivat seuraavat osaston jäsenet: Lauri Kotilainen, Aino Puhakka, Esteri Vehmas, Riitta Mutka, Liisa Keski-Petäjä, Dagny Wendell, Esteri Marttila, Aune Kinnunen ja Leena Kinnunen.

1$ Kokouksen avasi osaston puheenjohtaja Lauri Kotilainen, joka myös valittiin kokouksen puheenjohtajaksi. Sihteeriksi valittiin osaston sihteeri Leena Kinnunen.

2$ Kokous katsottiin laillisesti kokoonkutsutuksi.

3$ Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin rouva Esteri Vehmas ja sairaanhoitaja Dagny Wendell.

4$ Esitettiin edellisen vuoden toimintakertomus ja tilit.

5$ Hyväskyttiin toimintakertomus, vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin hallitukselle tili- ja vastuuvapaus.

Kokouksen puolesta

Lauri Kotilainen                                            Leena Kinnunen

puheenjohtaja                                              sihteeri

 

Pöytäkirja Suomen Punaisen Ristin Kannonkosken osaston sääntömääräisestä kevätkokouksesta, joka pidettiin toukok. 5.päivänä 1952 Terveystalolla. Saapuvilla olivat seuraavat osaston jäsenet: lauri Kotilainen, Aino Puhakka, Esteri Vehmas, Riitta Mutka, Liisa Keski-Petäjä, Dagny Wendell, Esteri Marttila, Aune Kinnunen ja Leena Kinnunen.

1$. Kokouksen avasi osaston puheenjohtaja Lauri Kotilainen, joka myös valittiin kokouksen puheenjohtajaksi. Sihteeriksi valittiin osaston sihteeri Leena Kinnunen.

2$ Kokous katsottiin laillisesti koollekutsutuksi.

3$ Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin rouva Esteri Vehmas ja sairaanhoitaja Dagny Wendell.

4$ Esitettiin edellisen vuoden toimintakertomus ja tilit.

5$ Hyväksyttiin toimintakertomus, vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin hallitukselle tili- ja vastuuvapaus.

Kokouksen puolesta

Lauri Kotilainen                                   Leena Kinnunen

puh. joht.                                               sihteeri

 

Pöytäkirja Suomen Punaisen Ristin Kannonkosken osaston hallituksen kokouksesta, joka pidettiin syyskuun 15.p:nä 1952 Terveystalossa. Läsnä olivat Aino Puhakka, Ester Vehmas, Riitta Mutka, Dagny Wendell, Lauri Kotilainen, Yrjö Suominen ja sihteeri.

1$  Päätettiin tilata 50 kpl Suomen Punaisen Ristin Miljonääri-yllätys-arpoja.

2$  Osaston syyskokous päätettiin pitää lokak. 3.p:nä 1952 Terveystalossa.

Kokouksen puolesta

Lauri Kotilainen                                        Leena Kinnunen

puh.joht.                                                    sihteeri

 

Pöytäkirja Suomen Punaisen Ristin Kannonkosken osaston syyskokouksesta, joka pidettiin lokakuun 3. p:nä 1952 Terveystalossa. Läsnä olivat Lauri Kotilainen, Aune Kinnunen, Aino Puhakka, Riitta Mutka, Elsa ja Mikko Riikonen, Leena Kinnunen ja Aino Puttonen.

1$  Kokous katsottiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2$  Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Mikko Riikonen ja sihteeriksi Aino Puttonen.

3$  Kokouksen yksimielisellä päätöksellä valittiin puheenjohtajaksi Lauri Kotilainen ja varapuheenjohtajaksi Aune Kinnunen. Erovuoroiset hallituksen jäsenet Esteri Marttila ja Aino Puhakka valittiin uudelleen. Eroa pyytäneen Jalmari Timosen tilalle varsinaiseksi jäseneksi valittiin rouva Liisa Keski-Petäjä. Varajäsenistä Yrjö Suominen valittiin uudelleen. Lahja Tyrväisen tilalle valittiin opettaja Aino Puttonen.

4$ Tilintarkastajiksi valittiin entiset Sulo Kotilainen ja Urho Vehmas, varalle Aili ja Pentti Lyytinen.

5$  Hyväksyttiin tulo -ja menoarvio  

Tulot

Jäsenmaksuja           2500,-

Myyjäisistä                2000,-

Ompeluseuratuloja  3000,-

Kurssituloja              6000,-

                                 13.500,-

Menot

Piirivero                    1125,-

Kurssimenoja           6000,-

Kokousmenoja         1000,-

Posti- ja puhelin

ym. menoja                 500,-

Ylijäämä                    4875,-

                                 13500,-

6$  Päätettiin järjestää ensiapukurssit Terveystalossa marraskuun aikana.

7$  Päätettiin aloitta ompeluillat Mannerheim-liiton kanssa. Ensimmäinen ompeluilta pidetään lokakuun 14.p:nä Terveystalossa

Kokouksen puolesta

Mikko Riikonen                                             Aino Puttonen

puh. joht.                                                        sihteeri