Omaishoitajat

Omaishoitajien tukitoiminnan päämäärä ja toiminta-ajatus

Toiminnan päämääränä on harrastus-, virkistys- ja erilaisin tukitoiminnan keinoin edistää omaishoitajien ja heidän läheistensä fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia, sekä ehkäistä heidän syrjäytymistään kokonaisvaltaisesti. Omaishoitajia ja heidän läheisiään rohkaistaan osallistumaan toiminnan suunnitteluun.

Toiminta on Punaisen Ristin vapaaehtoisten toteuttamaa ammattilaisten tukemana huomioiden ja hyödyntäen heidän henkilökohtaiset resurssinsa, sekä tiedot, taidot ja elämänkokemus. Vapaaehtoisia koulutetaan, ohjataan ja tuetaan käyttämään omia voimavarojaan suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti omaishoitajien tarpeiden mukaiseen toimintaan.

Toiminta on avointa kaikille omaishoitajille, riippumatta siitä, saavatko he kunnallista omaishoidon tukea.

Kevään  2023 tapaamiset  
SPR:n Invatuvassa, Haapionkatu 6.   klo  14 - 16

ke    11.1    Asiaa hoitotahdosta

ke     8.2     Ystävän merkitys elämässä

ke     8.3     Sairaukohtausten ensiapu

ke     5.4     Harrastusmahdollisuudet kotikaupungissa

ke     3.5     Henkinen tuki auttaa jaksamaan

to      8.6    Kesäretki omaihoitajille ja hoidettaville
                   Koivuniemen leirikeskukseen Pastuskeriin (Meri-Pori)
                   Ilmoittautuminen viim. 31.5. ja lisätiedot Ritvalle 050-5234852