Omaishoitajat

Omaishoitajien tukitoiminnan päämäärä ja toiminta-ajatus

Toiminnan päämääränä on harrastus-, virkistys- ja erilaisin tukitoiminnan keinoin edistää omaishoitajien ja heidän läheistensä fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia, sekä ehkäistä heidän syrjäytymistään kokonaisvaltaisesti. Omaishoitajia ja heidän läheisiään rohkaistaan osallistumaan toiminnan suunnitteluun.

Toiminta on Punaisen Ristin vapaaehtoisten toteuttamaa ammattilaisten tukemana huomioiden ja hyödyntäen heidän henkilökohtaiset resurssinsa, sekä tiedot, taidot ja elämänkokemus. Vapaaehtoisia koulutetaan, ohjataan ja tuetaan käyttämään omia voimavarojaan suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti omaishoitajien tarpeiden mukaiseen toimintaan.

Toiminta on avointa kaikille omaishoitajille, riippumatta siitä, saavatko he kunnallista omaishoidon tukea.

Omaishoitajien vertaisryhmä kokoontuu kuukauden ensimmäisenä keskiviikkona klo 14.00-16.00 SPR:n Invatuvassa, Haapionkatu 6. Lisätietoja: Juhani / p. 0400 770 740.

ke 7.9.      Luomihoitajan vierailu, Satakunnan syöpäyhdistys

ke 5.10.    Bingoa ja tietovisailua

ke 2.11.    Sairauskohtausten ensiapu, Tiina Hiidenoja-Sirén, SPR

ke 7.12.    Jouluinen puurojuhla