Nälkäpäivä

Nälkäpäiväkeräys oli  22.-24.9. 2022

Kiitoksia kaikille keräykseen osallistuneille