Nälkäpäivä

Nälkäpäiväkeräys 24.-26.9.2020

Vuoden 2019 tulos oli  3740,04 euroa

Kiitos kaikille kerääjille!

Nälkäpäivä