Nälkäpäivä

Nälkäpäiväkeräys oli  26. - 28.9. 2019

  Tämän vuoden tulos oli  3740,04 euroa

   Kiitos kaikille kerääjille