Nälkäpäivä

Nälkäpäiväkeräys 24.-26.9.2020

Tulos tänä vuonna oli 3051,97 euroa

                      Kiitos kaikille kerääjille!

Nälkäpäivä