Nälkäpäivä

Nälkäpäiväkeräys 24.-26.9.2020

Tulos oli 3051,97 euroa

                      Kiitos kaikille kerääjille!