Yhteystiedot

TAMMELAN OSASTON YHTEYSTIEDOT

Punainen Risti Tammelan osasto, Räätälinniituntie 28, 31310 Mustiala

Sähköpostitse: tammela@punainenristi.fi

Ensiaputoiminta: ensiapu.tammela@gmail.com

Puheenjohtaja: Irma Haavisto puh. 040 55 91 904
Sihteeri: Leena Koivunen puh. 050 367 3576

Markku Illman, puh. 040 8254 995 - miessakin yhdyshenkilö

Liisa Sillanpää, puh. 040719 0226 - ystävätoiminta, Ikinuori kerho