Omaishoitajien tukiryhmä

Punainen Risti tekee päivittäin työtä ihmisten auttamiseksi ja inhimillisyyden puolesta. Tätä työtä tekevät myös tuhannet omaishoitajat, jotka voimiaan säästämättä pitävät huolta läheisistään. Arvostamme omaishoitajien työtä suuresti, ja haluamme tukea heidän tärkeää työtään.

Omaishoitajien tukitoiminnalla vahvistamme ja edistämme omaishoitajien ja heidän perheidensä terveyttä, hyvää elämänlaatua ja itsenäistä selviytymistä arjessa.

Palvelut on tarkoitettu kaikille omaistaan tai läheistään kotona hoitaville riippumatta siitä, saako kunnallista omaishoidon tukea.

Eila Kivi 0505589951 eila.kivi(at)gmail.com 

 

Sivut päivitetty viimeksi 13.2.2022