Rasismi työelämässä

Työpaikalla on tärkeää sopia yhteisesti, että minkäänlaista rasistista käytöstä ei hyväksytä. Näin varmistetaan, että työpaikka on turvallinen tila kaikille.

Ulkomaalaistaustaisten osuus työpaikoilla on kasvanut viime vuosina nopeasti. Tutkimusten mukaan suomalaiset kannattavat pääosin yhdenvertaisia mahdollisuuksia työelämässä tukevia toimenpiteitä, vaikka ilmaisevatkin monimuotoisuuden tuovan mukanaan erilaisia haasteita.

Työelämässä voi olla monenlaista rasismia. Rakenteellinen rasismi voi ilmetä esimerkiksi niin, että oletetaan taitotason olevan tietynlainen työnhakijan ulkomaalaisen nimen vuoksi. Työnantajat voivat myös olettaa, että työnhakija ei sovi työyhteisöön kulttuuritaustansa vuoksi. Ennakkoluulot estävät tutustumasta potentiaaliseen työntekijään henkilönä.

Syrjintää ja rasismia esiintyy myös työntekijöiden kesken. Yksi keskeisimmistä rasismin muodoista työpaikoilla on ulkomaalaistaustaisten eristäminen muusta työyhteisöstä.

Työelämää koskeva syrjintä kuuluu aluehallintoviraston työsuojelun toimialaan. Työelämän etnistä yhdenvertaisuutta koskevissa kysymyksissä voi olla yhteydessä myös yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistoon.

Katso tästä oman alueesi työsuojeluhallinnon yhteystiedot. Lue lisää syrjinnästä työelämässä ja siihen puuttumisesta yhdenvertaisuusvaltuutetun sivuilta.

Hyvä keino edistää yhdenvertaisuutta työpaikoilla on yhdenvertaisuussuunnitelman laatiminen. Lisätietoa yhdenvertaisuussuunnitelmasta saat sisäministeriön sivuilta.

Lähteet: