Hallitus

Mäntsälän osaston hallitus v. 2023

Osaston puhelinnumero: 044 235 0976

Puheenjohtaja, kotimaan apu Satu Wallenius  

Varapuheenjohtaja, sihteeri, varainhankinta Ulla Knuuttila

Rahastonhoitaja, veripalvelu Heljä Ikonen

Ystävätoiminta Christina Siljander

Ystävätoiminta Ansa Korkala

Tiedottaja, Keräysjohtaja, verkkoystävätoiminta, kouluyhteistyö ja nuorisotoiminta, monilkuttuurisuuskouluttaja Markku Remes

Ensiapuryhmä, teveyden edistäminen, kouluttaja Sanna Velin

Ensiapuryhmä (toiminta), valmius Markus Karkman

Ensiapuryhmä (päivystys) Jari Bister

Ensiapuryhmä, kouluyhteistyö ja nuorisotoiminta Sanna Luoto

Jäsenmestari Merja Hietala