Hallitus

Mäntsälän osaston hallitus v. 2022

Puheenjohtaja
Satu Wallenius
osaston puhelinnumero: 044-235 0976

Varapuheenjohtaja, sihteeri, varainhankinta
Ulla Knuuttila

Rahastonhoitaja, veripalvelu
Heljä Ikonen

Ystävätoiminta
Christina Siljander

Ystävätoiminta
Ritva Liesivesi

Ystävätoiminta
Ansa Korkala

Tiedottaja, Keräysjohtaja, verkkoystävätoiminta, kouluyhteistyö, monilkuttuurisuuskouluttaja
Markku Remes

Ensiapuryhmä, kouluttaja
Sanna Velin

Ensiapuryhmä,
Jari Bister

Ensiapuryhmä
Sanna Luoto