Hallitus

Mäntsälän osaston hallitus v. 2021

Puheenjohtaja
Satu Wallenius
osaston puhelinnumero: 044-235 0976

Varapuheenjohtaja, sihteeri, varainhankinta
Ulla Knuuttila

Rahastonhoitaja, veripalvelu
Heljä Ikonen

Ystävätoiminta
Christina Siljander

Ystävätoiminta
Ritva Liesivesi

Ystävätoiminta
Ansa Korkala

Tiedottaja, Keräysjohtaja, verkkoystävätoiminta
Markku Remes

Ensiapuryhmä, kouluttaja
Sanna Velin

Ensiapuryhmä,
Keski-Uudenmaan Henkisen tuen ryhmä
Juha Halme

Ensiapuryhmä, jäsenmestari
Taru Vänskä