Pargas avdelning 70 år - Paraisten osasto 70 vuotta

Bästa medlem i Röda Korsets Pargas avdelning!

Avdelningen fyller 70 år i år. Det kommer att firas hela året, men kulminerar enligt planen i höst med jubileumsbankett, utställningar och en jubileumstidning.
Inför jubileet samlar vi minnen och bilder av verksamheten under åren. Målet är att kunna presentera verksamheten ur de frivilligas perspektiv, bland annat i jubileumstidningen och i form av bildspel i Humanas fönster. Tanken är att kunna berätta om verksamheten genom åren med hjälp av personliga minnen, berättelser och bilder. Hur kom du med i Röda Korset och vad har det varit som drivit dig? Vad har du fått ut av att vara med och vilka är dina bästa minnen?
Vi hoppas att du vill svara på vår enkät på https://www.lyyti.in/frkpargas70

Du kan också svara på frågorna nedan eller berätta fritt om dina tankar i ett e-postmeddelande. Om du hellre vill bli intervjuad, så kan du ta kontakt med Lena Långbacka, tfn 040-556 9908 eller per e-post l.langbacka@parnet.fi. Vi vill ha så många olika berättelser som möjligt.
Vi vill gärna ha dina svar inom februari. Ta kontakt om något är oklart.
Tack på förhand!

Frågor:

Vad tycker du är det viktigaste som Röda Korset gör?
(t.ex. insamlingar, första hjälp, vänverksamhet, katastrofhjälp, internationellt arbete, barnverksamhet, stöd och hjälp till människor i hemlandet, flyktinghjälp, antirasism-verksamhet eller något annat.)

Hur kom du med i Röda Korset?

På vilket sätt har du engagerat dig och när?

Har du varit i styrelsen, i något utskott, varit insamlare, Röda Kors-vän, med i första hjälpen verksamhet eller frivilliga räddningstjänsten, barnverksamhet eller kanske något annat?

Hur kom du med i verksamheten?

Vad har frivilligarbetet inom Röda Korset gett dig?

Vilket är ditt bästa minne från Röda Korset?

Godkänner du att ditt namn syns i jubileums materialet (utställning, tidning, etc.)?
Namn och kontaktuppgifter.
Bifoga gärna bilder!

Hyvä Punaisen Ristin Paraisten osaston jäsen!

Osasto täyttää 70 vuotta tänä vuonna. Sitä juhlitaan koko vuosi, ja juhlinta huipentuu syksyllä suunniteltuun vuosijuhlaan, erilaisiin näyttelyihin ja juhlajulkaisuun.
Juhlinnan alla keräämme muistoja ja valokuvia toiminnasta vuosien ajalta. Tavoitteenamme on esitellä toimintaa vapaaehtoisten näkökulmasta muun muassa juhlajulkaisussa ja kuvaesityksessä Humanan ikkunassa. Ajatus on kertoa toiminnasta vuosien ajalta yksilöllisten muistojen, kertomusten ja kuvien avulla. Kuinka itse tulit mukaan Punaisen Ristin toimintaan, mikä on ollut sinua vetävä voima? Mitä olet itse saanut mukanaolosta ja mitkä ovat parhaat muistosi siitä?
Toivomme, että vastaat kyselyymme netissä https://www.lyyti.in/frkpargas70

Voit myös vastata alla oleviin kysymyksiimme tai kertoa vapaasti ajatuksistasi sähköpostilla. Jos mieluimmin haluat tulla haastatelluksi, ota yhteys Lena Långbackaan, puh. 040 556 9908 tai sähköpostilla l.langbacka@parnet.fi. Toivomme mahdollisimman monia kertomuksia.
Toivomme lisäksi saavamme vastauksesi helmikuun aikana. Ota yhteyttä, jos joku jäi epäselväksi.
Kiitos etukäteen!

Kysymykset:

Mikä mielestäsi on tärkeintä Punaisen Ristin toiminnassa? (esim. keräykset, ensiapu, ystävätoiminta, katastrofiapu, kansainvälinen toiminta, lapsi- ja nuorisotoiminta, kotimaan apu, pakolaisapu, rasisminvastainen toiminta, tai joku muu)

Kuinka tulit mukaan Punaiseen Ristiin?

Millä tavoin ja milloin olet sitoutunut toimintaan?

Oletko ollut hallituksessa, jossain jaostossa, lipaskerääjänä, Punaisen Ristin ystävänä, ensiaputoiminnassa tai vapaaehtoisessa pelastuspalvelussa, lapsi- ja nuorisotoiminnassa, tai muussa toiminnassa?

Kuinka tulit mukaan toimintaan?

Mitä vapaaehtoistoiminta Punaisessa Ristissä on antanut sinulle?

Mikä on paras muistosi tuolta ajalta?

Suostutko siihen, että nimesi julkaistaan juhlamateriaaleissa? (näyttely, juhlajulkaisu jne.)

Nimi ja yhteystiedot.
Liitä mielellään mukaan kuvia!