Kanttia lisää -hanke

SPR Satakunnan piiri on saanut Satakuntaliiton rahoituksen Kanttia lisää- hankkeen toteuttamiseen. Hankkeen toteutusaika on 1.9.2020-31.5.2021.

Allekirjoittanut työskentelee hankkeen koordinaattorina. Lisäksi hankkeessa työskentelee asiantuntijakouluttajia sekä vertaisryhmän vetäjiä.

Hankkeen päätavoitteina ovat:

  • tukea satakuntalaisten henkistä kriisinsietokykyä koronavirusepidemian keskellä ja sen jälkeen järjestämällä lyhytkestoista ja matalan kynnyksen koulutusta henkisestä tuesta ja selviytymisestä.
  • toivon antaminen, yksinäisyyden lieventäminen ja tiedon jakaminen
  • henkisen tuen koulutusten kehittäminen ja mallintaminen eri kohderyhmille.
  • koulutuksiin osallistuneiden vertaistuellisten mallintaminen ja pilotoiminen

Hanke etenee seuraavasti:

Kohderyhmille järjestetään

  • alkuinfot, kerrotaan mistä on kyse ja saamme heiltä tietoa tarpeista, toiveista ja infoa esim. digitaidoista.
  • Osallistujien haastattelut / kysely – toistetaan hankkeen loppuvaiheessa
  • Tarjotaan henkisen tuen räätälöityjä kursseja (6-8 tuntia). Kurssin nimi on- KANTTI KESTÄÄ haastavatkin tilanteet.
  • Tämän jälkeen halukkaat voivat osallistua kullekin ryhmälle säännöllisesti järjestettävään vertaisryhmätoimintaan.

Tarvittaessa järjestetään osallistujille myös digitaitoihin liittyvää koulutusta. Kaikkiin koulutuksiin ja vertaisryhmiin voi osallistua hybridimallin mukaisesti, tulemme tarjoamaan Teams, Discord, Zoom sekä ryhmäpuhelun mahdollisuutta.

Lisätietoja:

Anne-Mari Hakuni, Terveyden ja hyvinvoinnin päällikkö, puh. 040 7607141, anne-mari.hakuni@punainenristi.fi