Pelastuspalvelutoiminta

SPR:n Härmäin osaston vapaaehtoisen pelastuspalvelun hälyttäminen:

Kutsun saavuttua poliisiviranomaisilta (esim. katoasmistapaukset) hälyttäminen etenee seuraavasti:

Poliisiviranomainen ilmoittaa ko tehtävän pelastuspalvelun yhdyshenkilölle  (pelastuspalveluhenkilöstön listassa ensimmäisenä mainittu henkilö). Mikäli yhdyshenkilö ei ole tavoitettavissa, ilmoitus annetaan toisena listassa olevalle henkilölle.  Ilmoitus tehtävästä etenee soittoketjuna siten, että jokainen henkilö tiedon saatuaan soittaa listassa hänen jälkeensä mainitulle henkilölle. Soittoketju etenee, kunnes kaikki listalla olevat henkilöt ovat saaneet tiedon tehtävästä. Ellei jotain seuraavaksi nimettyä henkilöä tavoiteta, ilmoitetaan viesti sitä seuraavalle. Soittoketjun viimeinen henkilö soittaa vielä listassa ensimmäisenä olevalle, yhdyhenkilölle varmistussoiton.

 

Mikäli olet kiinnostunut pelastuspalvelutoiminnasta, lisätiedot
pelastuspalvelun yhdyshenkilö: Tuomas Heikkilä, 0504917610