Verksamhetsformer

"Avdelningen startade nödinsamling till Katastroffonden för FRKs hjälpverksamhet i Ukraina."

TRADITIONELL VÄNVERKSAMHET

Avdelningens traditionella vänverksamhet består av personliga vänner som besöker ensamma äldre och gemensamma sångstunder på äldreboenden i Kyrkslätt.
Om du vill vara personlig FRK-vän eller själv är i behov av en personlig vän från Röda Korset kan du kontakta Ulla Ahlgren tfn 0405067071, uahlgren.bisar(at)gmail.com eller Barbro Ollberg tfn 0405709712, barbro.ollberg(at)elisanet.fi. 

VÄNVERKSAMHET FÖR NYANLÄNDA

Om du är intresserad av att delta i integrationsverksamheten i Kyrkslätt kontaktar du Henrika (Ika) Malmström: ikaw(a)kolumbus.fi eller tfn 040-542 6602.

FÖRSTA HJÄLPEN och BEREDSKAPSGRUPPEN

Kontakta FRKKyrkslatt(at)gmail.com eller ringa tfn 050 5919801 om du är intresserad av gruppens verksamhet.

HUNGERDAGEN OCH ANDRA INSAMLINGAR
Vi deltar alltid aktivt i Hungerdagsinsamlingen på hösten. Det behövs nya insamlare, anmäl dig till Anki Manelius, tfn 0503392009, anki.manelius(at)gmail.com.

BLODGIVNINGAR

Mera information ger Gunnel Hellström, tfn 0408314824 och www.blodtjanst.fi.

BLI MEDLEM

Genom att vara Röda Kors-medlem i Kyrkslätt svenska avdelning stöder du den lokala Röda Kors-verksamheten i Kyrkslätt. Du får även information om Röda Korset verksamhet lokalt, nationellt och internationellt.

Du kan bli medlem här

För mera information om avdelningens verksamhet kan du kontakta ordförande Beatrice Bäck, tfn 040 8498483 eller skicka email till beatrice.c.back(at)gmail.com.