Gullmo Godingarna

Gullmo-godingarna

Gullmo-godingarna är en grupp för pensionärer, de träffas en gång i månaden under våren och hösten. Varje gång ordnas program kring olika teman som ligger i deltagarnas intresse. Det dricks lite kaffe och träffarna avrundas med stolgymnastik som var och en kan delta i. Före jul och till sommaren ordnas en liten avslutning med utfärd eller dylikt. Träffarna är några timmar långa och skjuts försöker ordnas till dem som inte själva kan ta sig dit.

Kontaktpersoner för Gullmogruppen är Christina Groop, tfn 050-3092149