Ruokaa ja kohtaamisia-hanke

Ruokaa & Kohtaamisia -hanke (2018-2020) on kolmivuotinen Stean rahoittama ja Punaisen Ristin toteuttama projekti, jonka tavoitteena on kehittää uusi Punaisen Ristin ystävätoiminnan muoto ruoka-avun saajien auttamiseksi.

Hankkeen ydinajatuksena on pyrkiä löytämään huono-osaisuutta kokevien ruoka-avun saajien osallisuuden kokemuksia ja siten parantaa heidän elämänlaatuaan sekä lisätä hyvinvointia. Tavoitteena on kouluttaa Punaisen Ristin vapaaehtoisista kanssakulkijoita niiden Punaisen Ristin ruoka-apuun turvautuvien ihmisten tueksi, jotka kokevat tarvitsevansa ruoka-avun lisäksi muutakin tukea arjessa selviytymiseen.

Tarkoituksena on vapaaehtoistyön kautta kohdata Punaisen Ristin jakamaan ruoka-apuun turvautuvia henkilöitä ja pyrkiä selvittämään, mitä mahdollisia avuntarpeita heillä on ruoka-avun lisäksi sekä tarvittaessa pyrkiä tukemaan heitä kunkin yksilöllisiä tarpeita vastaavien palveluiden piiriin. Hanke toteutetaan yhteistyössä Punaisen Ristin keskustoimiston sekä Satakunnan, Oulun ja Lapin piirien kanssa.

Lisätietoja:

Anne-Mari Hakuni, puh. 040 7607 141, anne-mari.hakuni@punainenristi.fi

Keskustoimisto: Jari-Pekka Hietsilta, 044 3536 521, jari-pekka.hietsilta@redcross.fi

Oulun ja Lapin piiri: Tiina Parkkinen, 040 1637 622, tiina.parkkinen@redcross.fi