Ensiavun harjoituskurssi EA3®

Pirjo Mattila
Kuvaaja: Pirjo Mattila

Ensiavun harjoituskurssi EA3® 40-50 t

Tavoite

Kurssin tavoitteena on edistää osallistujan ensiapuvalmiuksia ja -taitoja toimia auttajana erilaisissa onnettomuus- tai sairauskohtaustilanteissa, sekä lisätä valmiuksia toimia johdettavana ja toimia johtajana. Ensiapuryhmätoiminnassa kurssi antaa oikeuden toimia Punaisen Ristin ensiapupäivystyksen vastaavana.

Kurssin sisältö

  • Ensiapuryhmätoiminnan perusteita
  • Ryhmädynamiikka
  • Toiminta onnettomuustilanteessa, taktiikka
  • Harjoituksen suunnittelu ja toteutus
  • Syventävää ensiapuopetusta
  • Runsaasti käytännön harjoittelua
  • Toiminta monipotilastilanteissa

Ketkä kurssille

Kurssille voivat hakeutua aktiiviset päivystysoikeuden omaavat ensiapuryhmäläiset.

Aiemmat koulutukset

Kurssilaisen tulee olla suorittanut EA1®- JA EA2® -kurssit. Lisäksi suositellaan, että hän on suorittanut henkisen tuen-, pelastuspalvelu-, viesti- ja etsintäkurssit.

Kurssin suorittanut

Kurssi on voimassa 3 vuotta. Koulutus pysyy voimassa aktiivisella osallistumisella ensiapuryhmätoimintaan sekä suorittamalla virallinen hätäensiapukertauskurssi, 4 tuntia, kolmen vuoden välein tai osallistumalla ryhmän vuosittaiseen hätäensiapukertaukseen ryhmäiltoina ja päivystäjien viralliseen piirin järjestämään testaukseen kolmen vuoden välein.