Ensiapupäivystäjän peruskurssi

Ari Anderssin
Kuvaaja: Ari Anderssin

8 tuntia + verkkokurssi + 18 tuntia

TAVOITE

Koulutuksen tavoitteena on, että osallistuja saa perustiedot, kuinka Punaisen Ristin ensiapupäivystys toimii ja mitä laatusuositukset edellyttävät päivystäjältä. Osallistuja saa hyvät perusvalmiudet antaa ensiapua erilasten sairaskohtauksien tai tapaturmien jälkeen osana ensiapupäivystystoimintaa. Kurssilaisen motivaatio jatkuvaan harjoittelemeiseen vahvistuu.

KETKÄ KURSSILLE

Kurssille voi hakeutua 16- vuotta täyttänyt ensiapuryhmän aktiivinen jäsen, joka haluaa alkaa ensiapupäivystäjäksi. Ennen kurssille tuloa ryhmäläisen olisi hyvä harjoitella perustaitoja.

AIEMMAT KOULUTUKSET

Kurssilaisella tulee olla voimassa oleva EA1®-kurssi. Kurssin voi käydä myös päivystystoiminnasta jonkin aikaa poissa ollut vapaaehtoinen, joka haluaa päivittää taitonsa.

KURSSIN TOTEUTUS

Kurssi on uudistunut vuonna 2017. Uusi ensiapupäivystäjän peruskurssi on kolmiosainen. Ensin on kahdeksan (8) tunnin lähijakso, jossa opitaan:

 • Ei hereillä olevan - hengittävän ensiapu
 • Elvyttämään parin kanssa – ryhmässä
 • Autettavan systemaattisen tutkiminen
 • Kylmän ja lämmön aiheuttamat vammat

Verkkokurssilla käydään läpi seuraavat asiat:

 • Punaisen Ristin periaatteet
 • Ensiapupäivystyksen laatuohjeet
 • Vaitiolovelvollisuus
 • Lääkekoulutus
 • Lastensuojelu
 • Ensiavun kertaamista videoiden avulla

Tässä vaiheessa suositellaan harjoittelijana toimimista jossain päivystyksessä.

Toisella 18 tunnin lähijaksolla opitaan muun muassa:

 • Päivystyspaikan kokoaminen
 • Lomakkeiden käyttö
 • Ensiapupäivystäjänä toimiminen
 • Radiopuhelimen käyttöä

Kurssi sisältää osaaamisen varmistamisen.

KURSSIN SUORITTANUT

Kurssin ja siihen sisältyvän osaaamisen varmistamisen hyväksytysti suorittanut henkilö saa päivystysoikeuden vuodeksi sekä kuvallisen päivystyskortin ja siihen vuositarran.

KURSSIN JÄRJESTÄJÄ

Kurssin järjestää piiritoimisto, joka antaa tarkemmat kurssikohtaiset ohjeet.