Henkisen tuen peruskurssi

Henkisen tuen peruskurssi min. 16 t

Tavoite

Henkisen tuen tavoitteena on äkillisten kriisien jälkivaikutusten ehkäisy ja lievittäminen tukemalla väestön omatoimista selviytymistä ja auttamalla onnettomuuden uhreja tai äkillisen kriisin kokeneita viranomaisten ja vapaaehtoisten yhteistyönä. Henkisen tuen peruskoulutuksen tavoitteena on antaa osallistujilla valmiudet ymmärtää niitä tunteita, ajatuksia ja reaktioita, joita äkilliset krii-sitilanteet aiheuttavat heissä itsessään ja muissa. Koulutus antaa valmiuksia kohdata ja auttaa muita ihmisiä, jotka ovat joutuneet äkilliseen kriisitilanteeseen.

Kurssin sisältö

  • Henkisen tuen merkitys
  • Kriisi - kehityskriisi vs. äkillinen kriisi
  • Kriisin vaiheet
  • Selviytyminen äkillisestä kriisistä
  • Henkinen ensiapu
  • Auttaminen ja auttajana toiminen
  • Auttajana jaksaminen

Ketkä kurssille

Kurssi on avoin kaikille.

Aiemmat koulutukset

Kurssille hakeutuminen ei vaadi pohjakoulutusta.

Kurssin suorittanut

Kurssin suorittanut saa perusvalmiudet henkisen ensiavun antamiseen ja kurssitodistuksen.

Kurssin järjestäjä

Kurssia järjestävät piiritoimistot ja osastot, jotka antavat tarkempia kurssikohtaisia ohjeita.