Kontaktuppgifter

Ordförande / Medlemsmästare: Viola Granbacka, 040 5156307, viola.granbacka(at)kronoby.fi

Sekreterare: Karin Englund, 050 4958075, mammakarin1(at)hotmail.com

Insamlingsledare: Tuula Lassas, 050 3609295, tuula.lassa(at)agrolink.fi