Kontaktuppgifter

Ordförande: Gunilla Storbacka, 044 3234553, gstorbacka(at)gmail.com

Insamlingsledare / Sekreterare: Siv Molander, 040 7079750, siv(at)molanders.fi