Valmiustoiminta

VAPEPA- hälytysryhmä

VAPEPA eli vapaaehtoinen pelastuspalvelu koostuu vapaaehtoisista, jotka toimivat viranomaisten apuna mm. etsintä, ensihuolto, ensiapua ja henkisen tuen tehtävissä. VAPEPAlaisia tarvitaan tulevaisuudessa entistä enemmän, kun poliisi ja muita viranomaistehtäviä vähennetään. Etsintä tehtävissä paikallistuntemus on avainasemassa kadonneen löytymiseksi. VAPEPAlaiseksi voi ryhtyä kuka vain jonkun taustajärjestön kautta. Taustajärjestönä voi toimia SPR, Autoliitto, riistanhoitoyhdistykset, yms. VAPEPA muodostuu kaikkiaan 50 jäsenjärjestön jäsenistä. Lisätietoa VAPEPAsta voit lukea www.vapepa.fi.

Kiuruveden hälytysryhmä toimii Ylä-Savon paikallistoimikunnan alaisena ja pääasiassa ensiapuryhmän voimin. Valmius lähteä mm seuraaviin tehtäviin:

  • etsintä, 
  • ensihuolto,
  • ensiapu ja
  • henkinen tuki. 

Yhteystiedot VAPEPA- yhteyshenkilöön on spkiuruvesi@gmail.com ja p. 044 738 9207. Mikäli haluat osallistua VAPEPAn paikalliseen joukkoon ota rohkeasti yhteyttä.

  •