Kotimaanapu ja keräystoiminta

Kaija Koivumäki
Kuvaaja: Kaija Koivumäki
Kaija Koivumäki
Kuvaaja: Kaija Koivumäki
"Iloisia Nälkäpäivänlipaskerääjiä 2017"
Kaija Koivumäki
Kuvaaja: Kaija Koivumäki
"Lättybaari Nälkäpäivänkeräyksen hyväksi 2017 !"
Kaija Koivumäki
Kuvaaja: Kaija Koivumäki
"Lelukirppis ja limpunmyyntiä Nälkäpäivänkeräyksen hyväksi 2017"

Kotimaanapu

Mikäli viranomaiset pyytävät, Punaisen Ristin Virtain osasto voi avustaa äkillisten onnettomuuksien uhreja. Apua voidaan myöntää äkillisissä onettomuuksissa ja muissa erityistilanteissa, joiden vaikutukset ovat  yksilölle tai perheelle kohtuuttomat. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi tulipalo, tulva tai muu luonnononnettomuus, liikenneonnettomuus, rikoksen uhriksi joutuminen tai suuronnettomuus.

Punaisen Ristin antama apu voi olla henkistä tuka, ohjausta ja neuvontaa, käytännön apua, talkootyötä ja taloudellista apua. Taloudellista apua myönnetään onnettomuutta välittömästi seuraaviin tarpeisiin. majoitus, ruokailu, vaatetus sekä kodin tarvikkeiden ja välttämättömien huonekalujen hankinnasta. Näihin tarpeisiin myönnettävä taloudellinen tuki annetaan maksusitoumuksina.

Kotimaan avun yhdyshenkilö Irma Hänninen p.040 913 8196  irma.nahkala@gmail.com

Keräystoiminta 

Kerätyt varat menevät SPR:n Katastrofirahastoon, jotta voimme vastata pitkin vuotta tuleviin avustuspyyntöihin. Rahaston turvin rahoitetaan katastrofivalmiutta ja sen ansiosta logistiikkakeskuksessa Tampereella on aina lähtövalmiina mm. vaatteita, huopia ja nyt myös kaksi kenttäsairaalaa. Nälkäpäivänä kerätään myös kotimaan apua tarvitseville. Viime vuosina katastrofirahastosta on saatu varoja myös henkisen tuen järjestämiseen.

Suurin vuotuinen keräyksemme on Operaatio Nälkäpäivä syyskuussa.

Keräysyhdyshenkilö Kimmo Laaksonen p. 0500735988  kimmo.laaksonen@fincr.fi