Paikallinen toiminta

Katja Leppälä
Kuvaaja: Katja Leppälä
  • Avustetaan vähävaraisia lapsiperheitä mm. Hyvä joulumieli -keräykseen lahjoitetuilla rahoilla hankituilla lahjakorteilla.
  • Järjestetään paikallisille toimijoille sopivia koulutuksia mm. ensiapu-, henkinen tuki- ja ystävätoiminta.
  • Järjestetään ja kehitetään kouluyhteistyötä Rymättylän alakoulun ja Naantalissa sijaitsevien Maijamäen ja Suopellon yläkoulujen sekä Naantalin lukion ja Naantalin ammattiopiston kanssa.
  • Koulutetaan ja kehitetään toiminnassa mukana olevien aktiivien tietoja ja taitoja osallistumalla SPR V-S-piirin koulutustilaisuuksiin ja eri tapahtumiin.
  • Osallistutaan Rymättylässä toimivien muiden yhdistysten tilaisuuksiin ja kehitetään yhteistyötä.
  • Tiedotetaan paikallisesta SPR-toiminnasta Naantalin kaupungin Saaristotiedotteessa (Rymättylän alue), Naantalin kaupungin Nasta-tiedotuslehdessä, Rannikkoseudussa, Kaupunkiuutisissa ja rymattyla.fi:ssä.
  • Tuetaan uhreja henkisesti ja taloudellisesti onnettomuuksien tapahtuessa.
  • Tuetaan Rymättylän seurakunnan Kultaisen iän kerhoa järjestämällä SPR:n kahvitukset sovittuina tapaamiskertoina.