Valmiustoiminta

Rauli Nordberg
Kuvaaja: Rauli Nordberg

Keräystoiminta

Punainen Risti järjestää vuosittain useita valtakunnallisia keräyskampanjoita. Kampanjoiden lisäksi Punainen Risti voi tarvittaessa käynnistää hätäapukeräyksen esimerkiksi ison luonnonkatastrofin sattuessa. Suurin Punaisen Ristin keräyksistä on Operaatio Nälkäpäivä joka järjestetään syyskuussa. Ulvilan osasto osallistuu myös näihin keräyksiin voimassa olevien resurssien mukaisesti. Lisätiedustelut osaston puheenjohtajalta tai keräysjohtajalta

Kotimaanapu

Suomen Punaisen Risti osastot voivat avustaa viranomaisten tukena äkillisten onnettomuuksien uhreja. Apua voidaan myöntää äkillisissä onettomuuksissa ja muissa erityistilanteissa, joiden vaikutukset ovat yksilölle tai perheelle kohtuuttomat. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi tulipalo, tulva tai muu luonnononnettomuus, liikenneonnettomuus, rikoksen uhriksi joutuminen, suuronnettomuus. Lisätiedustelut osaston kotimaanavunyhdyshenkilöltä