Aktiva 2020

Ta kontakt med avdelningen genom att mejla kvevlaxavd@gmail.com
eller ta kontakt med en enskild aktiv.
 
STYRELSEN:
Linda Sundman-Melin, ordförande
lindasundman[at]gmail.com
 
Birgitta Lindfors, viceordförande
050 575 2086, birgitta.lindfors[at]hotmail.com
 
Inga-Lill Vestergård, sekreterare
050 529 3561, ingalill.vestergard[at]gmail.com
 
Eva Grop
eva.grop[at]netikka.fi
 
Milanja Hjorth
milanja.hjorth[at]bcdtravel.com
 
Marie-Louise Knipström
mlknipst[at]gmail.com
 
Marina Silvan-Wasberg
marina[at]herlersbokhandel.fi
 
ÖVRIGA AKTIVA: 
Kristina Pensar, kassör

kristina.pensar[at]gmail.com